Kannustinjärjestelmät

Lyhytaikainen kannustinjärjestelmä (STI)

Yhtiön koko henkilöstö on vuosittain lyhytaikaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen rahavirta. Hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, myös ”PSP”).

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.

Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocomp Group Oyj:n listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

PSP 2022-2024

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022 – 2024, suoritusjakso alkaa heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson sen mukaan kuin yhtiön hallitus kulloinkin erikseen päättää. Lue lisää tästä

PSP 2023-2025

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä.

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Lue lisää tästä.