Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2022 päätti 26.4.2022 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten palkitseminen 2021

Hallituksen jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot 2021

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi.

Vuoden 2021 aikana on maksettu tilikauden 2021 vuosipalkkiota hallituksen nykyisille jäsenille 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2021 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä tullaan maksamaan jaksotettuna tammi-huhtikuun 2022 aikana.

Tammi-huhtikuun 2021 aikana maksettiin tilikauden 2020 vuosipalkkioista jaksotettuna 4 kuukauden osuutta vastaava määrä hallitukseen yhtiökokouksessa 2020 valituille jäsenille, yhteensä 26 664 euroa.

** Kaikki tilikauden 2021 kokouskohtaiset palkkiot, yhteensä 22 500 euroa, on maksettu vuoden 2021 aikana.

Hallituksen kokoukset 2021