Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2023 päätti 20.4.2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 2023-2019

Vuosipalkkio202320222021
Päivi Marttila, puheenjohtaja30 00030 00030 000
Kaarina Muurinen, varapj.20 00020 00020 000
Jukka Huuskonen15 00015 00015 000
Anssi Korhonen15 00015 00015 000
Yhteensä, euroa80 00080 00080 000
Vuosipalkkio2020*2019
Päivi Marttila, puheenjohtaja30 00030 000
Kaarina Muurinen, varapj.20 00020 000
Julianna Borsos 15 00015 000
Matti Lahdenperä (jäsen 9.6.2020 asti)5 00015 000
Juha Putkiranta 15 00015 000
Yhteensä, euroa85 00095 000

Hallituksen jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot 2023

EuroaVuosipalkkio * Kokouspalkkiot **Palkkiot yhteensä
Päivi Marttila, puheenjohtaja30 00012 00042 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja20 0006 00026 000
Jukka Huuskonen 15 0006 00021 000
Anssi Korhonen 15 0006 00021 000
Yhteensä, euroa80 00030 000110 000

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi.

Vuoden 2023 aikana on maksettu tilikauden 2023 vuosipalkkiota hallituksen nykyisille jäsenille 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2023 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 26 664 euroa tullaan maksamaan jaksotettuna tammi-huhtikuun 2024 aikana.

Tammi-huhtikuun 2023 aikana maksettiin tilikauden 2022 vuosipalkkioista jaksotettuna 4 kuukauden osuutta vastaava määrä hallitukseen yhtiökokouksessa 2022 valituille jäsenille, yhteensä 26 664 euroa..

** Kaikki tilikauden 2023 kokouskohtaiset palkkiot, yhteensä 30 00 euroa, on maksettu vuoden 2023 aikana.