Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2021 päätti 13.4.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot 2020

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2020 aikana on maksettu tilikauden 2020 vuosipalkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2019 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 31 664 euroa. Tilikauden 2020 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä maksetaan tammi-huhtikuun 2021 aikana.

** Matti Lahdenperä toimi hallituksen jäsenenä 9.6.2020 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Vuosipalkkiona on maksettu tilikauden 2019 yhteensä 15 000 euron jaksotetusta vuosipalkkiosta 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 5 000 euroa, tammi-huhtikuun 2020 aikana.

*** Hallituksen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen perustama kolmihenkinen tarkastusvaliokunta toimi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 asti. Tarkastusvaliokunta kokoontui 2 kertaa ajalla 1.1.-9.6.2020.

Hallituksen kokoukset 2020

Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2020