Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti 9.6.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000  euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi puheenjohtajlle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019

* Vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2019 aikana on maksettu vuoden 2019 vuosipalkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 63 336 euroa ja vuoden 2018 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 31 664 euroa.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot on maksettu rahana. Kokouspalkkioita ei makseta puhelinkokouksista.

Hallituksen kokoukset 2019

Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2019