Uusi ansaintajakso Aspocompin johdolle suunnatussa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Uusi ansaintajakso Aspocompin johdolle suunnatussa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 15.2.2023 klo 8.25

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden ansaintajakson alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä (Performance Share Plan, myös ”PSP”).

Aspocomp tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käynnistämisestä alun perin 20.7.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023-2025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023–2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).

PSP 2023–2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023–2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 91 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Osallistujille PSP 2023–2025-ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen.

Aspocomp soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa toimitusjohtajan kohdalla vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää sekä johtoryhmän muiden jäsenten kohdalla vähintään puolta hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrästä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com