Työpaikat

Vapaamuotoisen avoimen hakemuksen tai CV:n voit lähettää suoraan Oulun tuotantolaitokseemme tai konsernihallintoon osoitteeseen jobs@aspocomp.com. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin toimipisteisiin.

Hakemustasi säilytetään Aspocompissa kuusi kuukautta. Aspocomp sitoutuu suojaamaan henkilötietosi voimassa olevien säännösten ja periaatteiden mukaisesti. Tarkempaa tietoa henkilötietojen suojaamisesta saat yhtiön tietosuojaselosteesta.

Avoimet työpaikat

Seuraavassa näet avoimet työpaikkamme: ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Aspocomp työntantajana

Aspocompin Suomen toiminnot sijaitsevat Oulussa ja Espoossa. Henkilökunnan määrä on noin 140 koko yhtiössä.

Aspocompin henkilöstöpolitiikan tavoittena on luoda joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö.

Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunutta, motivoitunutta ja kokee yhteiset tavoitteemme mielekkäänä. Henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla toteutamme strategiset tavoitteemme.

Aspocompissa korostetaan luovaa ilmapiiriä ja jokaisen henkilökohtaista sitoutumista työhönsä. Näihin arvoihin perustuvaa työskentelyä tuetaan kehittämällä toimintaa mm. säännöllisesti tehtävän henkilöstötyytyväisyyskyselyn perusteella.