Vastuullisuus

Päämääränämme ovat yritystoimintamme pitkäjänteinen, kannattava ja vastuullinen kasvattaminen. Olemalla avoimia jatkuvalle kehitykselle ja muutoksille, pystymme parantamaan toimintatapojamme ja kehittämään toimintaamme siten, että voimme luoda konkreettista taloudellistasosiaalista ja ekologista lisäarvoa asiakkaille, omistajille, henkilökunnalle ja ympäristölle myös pitkällä aikavälillä.

Olemme sitoutuneet kestävään liiketoimintaan ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi meillä on ydinarvoihimme perustuvat liiketapaperiaatteemme, jotka määrittelevät liiketapaamme koskevat perusvaatimukset ja ohjaavat henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti päivittäisessä työssään.

Toimintamme on linjassa kansainvälisen Social Accountability International SA8000 –standardin kanssa. Standardissa määritellään perusteet sosiaalisesti ja eettisesti hyvälle työvoiman käytölle. Noudattamalla korkeita eettisiä periaatteita edistämme yrityksen kannattavaa kasvua, lisäämme sidosryhmien luottamusta ja tuemme reilua kilpailua sekä tasa-arvoa.

Kaikessa toiminnassamme meille on tärkeää toimia arvojamme kunnioittaen – tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa, toimimme tehokkaasti ja joustavasti, kehitämme toimintatapojamme ja prosessejamme sekä otamme yhteisvastuun työyhteisömme hyvinvoinnista.