Ympäristövastuu

Ympäristövastuu on tärkeä osa Aspocompin toimintaa, johtamista ja päätöksentekoa, jolla pyritään ympäristövaikutusten minimointiin. Pyrimme kehittämään liiketoimintaamme jatkuvasti ehkäistäksemme ja vähentääksemme toiminnastamme syntyviä päästöjä ja jätteitä. Olemme sitoutuneet ympäristölle haitallisten materiaalien käytön minimointiin koko tuotteen elinkaaren ajan.

Koko elektroniikan toimitusketjulla on suuri merkitys lopputuotteiden ympäristöystävällisyyteen. Tämän vuoksi haluamme tehdä läheistä yhteistyötä muiden elektroniikkayhtiöiden ja alihankkijoiden kanssa ympäristöön ja ympäristönsuojeluun liittyvissä hankkeissa. Tavoitteena on kerätä luotettavaa informaatiota valmistusmateriaalien koostumuksesta ja löytää ympäristön kannalta parhaat raaka-aineet ja niitä hyödyntävät tuotantoprosessit.

Aspocompin tuotantolaitoksella ja valmistuspartnereilla on sertifioitu ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ja siihen liittyvien toimenpiteiden suunnitelma.

Piirilevyt lyijyttömään juotosprosessiin

Tuotteemme täyttävät lyijyttömän juotosprosessin tarpeet sekä materiaalien että loppupinnoitteiden osalta.

Halogeenittomat piirilevyt

Tuotevalikoimastamme löytyvät myös halogeenittomat valmistusmateriaalit.

Reach-asetus

Toimimme EU:n 1.6.2007 voimaan tulleen REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt) mukaisesti.

Materiaaliselvitykset

Aspocomp pystyy tarjoamaan asiakkailleen yksityiskohtaisen materiaaliselvityksen, jossa listataan piirilevyn sisältämät alkuaineet ja yhdisteet. Materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat voivat määritellä lopputuotteen kierrättävyyden sen tullessa elinkaarensa päähän.