Osinkopolitiikka

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päivitti 14.3.2017 yhtiön osinkopolitiikan kuulumaan seuraavasti:

Osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille osinkoa vuosittain. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään huomioon tuloskehityksen, yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet sekä maksuvalmiustilanteen. Tavoitteena on jakaa konsernin tilikauden tuloksesta vähintään 1/3 osinkoina osakkeenomistajille.