Hallinnointi

Aspocomp Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Aspocomp noudattaa myös Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous Lue lisää
Hallitus Lue lisää
Johtoryhmä Lue lisää
Hallinto ja ohjaus Lue lisää
Palkitseminen Lue lisää
Valvonta Lue lisää
Sisäpiirihallinto Lue lisää
Tilintarkastus Lue lisää
Yhtiöjärjestys Lue lisää