Hallinnointi

Aspocomp Group Oyj:n hallinnointiperiaatteet perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Aspocomp noudattaa myös Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisema hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiökokous
Lue lisää
Hallitus
Lue lisää
Johtoryhmä
Lue lisää
Hallinto ja ohjaus
Lue lisää
Palkitseminen
Lue lisää
Valvonta
Lue lisää
Sisäpiirihallinto
Lue lisää
Tilintarkastus
Lue lisää
Yhtiöjärjestys
Lue lisää