Sosiaalinen vastuu

Huolehdimme aktiivisesti henkilöstön fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja haluamme luoda työntekijöillemme tasa-arvoisen, turvallisen ja terveellisen työympäristön.  Meillä on käytössä turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset.

Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme ja panostamme jatkuvasti sen kehittämiseen. Kannustamme myös henkilöstöämme havainnoimaan työturvallisuusriskejä ja raportoimaan niistä. Tavoitteenamme on tapaturmaton työyhteisö.

Huolehdimme myös henkilöstömme hyvinvoinnista ja voimavarojen riittävyydestä panostamalla työterveyshuoltopalveluihin sekä tukemalla erilaisia liikuntaharrastuksia ja kerhotoimintaa. Uskomme, että hyvinvoiva ja työstään innostunut työntekijä tekee parhaimman lopputuloksen ja kokee myös yhteiset tavoitteemme mielekkäänä.

Kiinnitämme erityistä huomiota henkilökohtaisen ja työyhteisön osaamisen kehittymiseen, ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen. Henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla toteutamme strategiset tavoitteemme. Kehitämme mahdollisimman avointa tiedonkulkua kaikilla organisaation tasoilla ja kannustamme aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä uusien ideoiden jakamiseen.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työilmapiiriä seurataan säännöllisesti toteutettavilla henkilöstökyselyillä. Lisäksi vuosittaiset kehityskeskustelut oman esimiehen kanssa auttavat tunnistamaan kehittämisen tarpeita ja suunnittelemaan tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Tulosten pohjalta on käynnistetty eritasoisia työympäristöön ja työviihtyvyyteen liittyviä kehitysohjelmia. Tavoitteenamme on joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö.

Konfliktimineraali politiikka

Aspocomp on sitoutunut varmistamaan käyttämiensä mineraalien olevan peräisin laillisista ja eettisistä lähteistä, eikä yhtiön käyttämiin mineraaleihin liity millään tavoin rikollisuutta, aseellisia konflikteja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Aspocomp edellyttää työntekijöiltään ja liikekumppaneiltaan tämän politiikan noudattamista.

Konfliktimineraaleja ovat:

  • tantaali, tina, kulta, volframi tai niiden johdannaiset tai
  • muita Kongon demokraattisen tasavallan tai sen naapurimaista peräsin olevia mineraaleja tai niiden johdannaisia, joiden ostaminen on Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan määritelty edellä mainittujen konfliktimaiden rahoitukseksi.

Näiden ”konfliktimineraalien” joukossa on kulta, tina ja volframi, jotka ovat välttämättömiä raaka-aineita piirilevyjen tuotannossa ja niiden toiminnassa.