Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aspocomp julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Aspocompin hallitus on hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tullut hallinnointikoodi on saatavilla yhdistyksen Internet -sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

2023

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018

 

 

2017

 

 

2016

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008