Strategia

Aspocompin strategia 2017-2022

Meistä tulee asiakaslähtöinen palveluyritys

Olemme nyt käännekohdassa, laajenemme maantieteellisesti ja liiketoiminnallisesti. Laajennamme liiketoimintaamme maantieteellisesti sekä liiketoiminnallisesti telekommunikaatiosektorista muille aloille, kuten esim. autoelektroniikkan, turvateknologian, puolustusteollisuuden sekä puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnitteleviin ja valmistaviin yrityksiin. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman piirilevyn suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä palveluita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.  Käytämme laajaa kumppaniverkostoamme palvelemaan asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan.

Keskeiset strategiaohjelmat, joilla varmistetaan strategian onnistunut toteutus

 • Asiakaspohjan laajentaminen
 • Tuotantokapasiteetin kasvattaminen
 • Palvelumallien laajentaminen/käyttöönotto
 • Kyvykkyyden kasvattaminen uuden asiakassegmentin tarpeisiin
 • Epäorgaanisten liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen.

Uutta liiketoimintaa olemassa olevien asiakkaiden kanssa

 • Muuttuminen prototyyppien toimittajasta asiakkaalle räätälöidyn kokonaispalvelun tarjoajaksi.
 • Kustannustehokkaiden aasialaisten ja eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden käyttäminen massatuotannossa.
 • Lisäämällä myyntiä olemassaoleville asiakkaille.
 • Tuoteportfolion laajentaminen yhteistyökumppaneita käyttämällä.
 • Uudet palvelut: piirilevyjen hankinnat, varastointi, logistiikka, auditointi, testaus, suunnittelu jne.

Uusia piirilevyasiakkaita

 • Jatkuva aktiivinen uusien asiakkaiden hankinta erityisesti uusilta Keski-Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilta.
 • Teknisen kyvykkyyden lisääminen ja asiakkaiden tarpeiden tunteminen tuovat uusia mahdollisuuksia erityisesti puolijohteiden tuotekehitys- ja IC-testaussegmenteissä.

Nykyisen liiketoiminnan virtaviivaistaminen

 • Oulun tehdas keskittyy asiakkaille lisäarvoa tuottaviin, teknisesti edistyksellisiin ja nopean läpimenoajan tuotteisiin.
 • Volyymivalmistuspartnereiden käyttäminen pilotti- ja massatuotantotuotteissa sekä Oulun tehtaan teknologiseen valmiuteen kuulumattomissa tuotteissa.
 • Oulun tehtaan kapasiteetin asteittainen kasvattaminen ja tuotevalikoiman optimointi strategiakauden aikana.
 • Tavoitteena saavuttaa Oulun tehtaalla noin 50 % suurempi liikevaihto.

Epäorgaanisen kasvun mahdollisuudet (ei tällä hetkellä ajankohtainen)

1. Piirilevyjen välitystoimintaa harjoittavan yhtiön hankinta:

 • nopeuttaakseen Yhdysvaltain markkinoille pääsyä
 • vahvistaakseen läsnäoloa Euroopassa
 • uuden markkina-alueen valtaamiseksi.

2. Piirilevytehtaan hankinta:

 • tukeakseen ja laajentaakseen uusia/erilaisia loppuasiakassegmentejä
 • tukeakseen Oulun tehtaan teknologista kyvykkyyttä.

3. Elektroniikka-/piirilevysuunnitteluyhtiön hankinta:

 • suunnittelu/tuotekehitystuen tarjonta ja sen laajentaminen nykyisille asiakkaille.