Optio- ja osakepalkkio-ohjelmat

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
PSP 2022-2024

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, myös ”PSP”).

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.

Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocomp Group Oyj:n listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022 – 2024, suoritusjakso alkaa heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson sen mukaan kuin yhtiön hallitus kulloinkin erikseen päättää.

Lue lisää tästä.