Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi käynnistyi hienosti, vaikka tyypillisesti ensimmäinen neljännes on vuoden haastavin. Liikevaihto kasvoi vahvan tilauskannan tukemana 45 prosenttia 9,0 miljoonaan euroon. Uudet laiteasennukset helmikuussa aiheuttivat tuotantoseisakin, joka leikkasi tuotantokapasiteettia parilla viikolla ja siten pienensi liikevaihtoa.

Kaikki asiakassegmentit olivat kasvussa, mutta selkeästi parhaiten kehittyi puolijohdeteollisuus, jonka liikevaihto nelinkertaistui 2,8 miljoonaan euroon. Puolijohdeteollisuus asiakassegmentin kasvun ajurina olivat käynnissä olevat maailmanlaajuiset investoinnit sirukapasiteetin merkittävään nostoon.

Uusia tilauksia kirjattiin 13,0 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä ja tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen 20,5 miljoonaan euroon. Tilauskanta vahvistui erityisesti puolijohdeasiakassegmentin kovan kysynnän ansiosta. Tilauskannasta 19,4 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 1,1 miljoonaa euro ensi vuonna.

Liiketulos kasvoi 0,8 miljoonaan euroon vertailukauden -0,5 miljoonasta eurosta ollen vajaa 9 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos nousi erityisesti liikevaihdon kasvun ja parantuneen tuotemiksin ansiosta. Helmikuun tuotantoseisakista aiheutui toisaalta ylimääräisiä kuluja, jotka heikensivät tulosta.
Sota Ukrainassa ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet eivät ole suoraan vaikuttaneet Aspocompin liiketoimintaan. Geopoliittisen tilanteen muuttuessa Aspocompin strategia valmistaa piirilevyjä Euroopassa on toimiva. Merkittävistä riskeistä huolimatta vahvistamme ohjeistuksen vuodelle 2022.

Espoossa, 26.4.2022

Mikko Montonen