Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-maaliskuun 2024 liikevaihto laski 30 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 6,2 (8,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa painoi erityisesti puolijohdeteollisuuden heikko kysyntä ja vertailukaudesta heikentynyt tuotemiksi.

Vaikka Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin liikevaihdon heikkeneminen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakasta, on toimialan sykli markkinatietojen mukaan jo kääntynyt. Esimerkiksi puolijohdealaa seuraavan Semiconductor Industry Associationin mukaan puolijohteiden myynti kasvoi globaalisti tammi-helmikuussa 15–16 prosenttia vuoden 2023 vertailukaudesta, ja järjestö ennustaa kasvun jatkuvan vastaavalla tasolla koko vuoden 2024. Puolijohdemarkkinan positiivinen kehitys ei kuitenkaan heijastu välittömästi piirilevyjen myyntiin, sillä varastotasot ovat edelleen koholla Aspocompin asiakkaiden arvoketjun eri osissa. Kun varastotasot vaiheittain normalisoituvat, puolijohdesyklin kääntymisen arvioidaan näkyvän asteittain myös Aspocompin tuotteiden kysynnässä. Myös pidemmällä tähtäimellä puolijohdeteollisuuden kasvunäkymät ovat vahvat.

Muista asiakassegmenteistä Teollisuuselektroniikka kehittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä parhaiten. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin aktiivinen myyntityö heijastui liikevaihtoon, joka kasvoi vertailukaudesta. Tietoliikenne-asiakassegmenttiä painoi edelleen loppuasiakkaiden heikko kysyntätilanne.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos jäi tappiolliseksi, -1,6 (+0,3) miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat liikevaihdon laskeminen, heikentynyt tuotemiksi sekä viime vuoden lopulta jatkuneen prosessihäiriön aiheuttamat korkeammat tuotannon materiaalikulut. Prosessihäiriön ei oleteta vaikuttavan Aspocompin taloudelliseen kehitykseen enää vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Inflaatio- ja korkokehitys, taloudellinen taantuma, Venäjän hyökkäyssodasta ja Lähi-idän tilanteesta heijastuvat epävarmuustekijät sekä globaalit kauppapoliittiset jännitteet vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2024. Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan elpyvän asteittain vuoden 2024 aikana. Toistamme 14.3.2024 antamamme arvion, jonka mukaan Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto kasvaa vuoden 2023 tasosta ja liiketulos paranee vuoden 2023 tasosta. Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kymmenvuotinen matkani Aspocompin johdossa tulee päätökseen 20.5.2024 Manu Skytän aloittaessa yhtiön toimitusjohtajana. Kiitän lämpimästi henkilöstöä, osakkeenomistajia ja asiakkaitamme tästä ajasta.

Espoo, 18.4.2024
Mikko Montonen