Toimitusjohtajan katsaus

Aspocompin liikevaihto vuoden 2023 toisella neljänneksellä oli 9,5 miljoonaa euroa, jääden samalle tasolle kuin vertailukaudella. Puolijohdesyklin hidastuminen sekä korkeat varastotasot arvoketjumme eri osissa hidastivat liikevaihdon kehitystä. Lisäksi kaikkia asiakassegmenttejämme rasittivat toimintaympäristöstä johtuvat epävarmuustekijät. Saadut tilaukset jäivät vertailukauden tasosta ja olivat 5,4 miljoonaa euroa. Tilauskantamme pieneni 15,0 miljoonaan euroon erityisesti puolijohdeteollisuuden asiakkaiden sulatellessa varastojaan.

Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Sen odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella, eli vuosineljännestä tai kahta hitaammin kuin aiemmin arvioimme. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat kuitenkin edelleen vahvat. Teknologian jatkuva kehittyminen, josta ajankohtainen esimerkki on tekoälysovellusten yleistyminen, tukee suoraan Aspocompin ydinliiketoimintaa.

Aspocompin toimintaympäristön segmenttikohtainen vaihtelu jatkui myös toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihdolla mitattuna suurin asiakassegmenttimme eli Puolijohdeteollisuus kärsi syklin hitaudesta ja korkeista varastotasoista. Myös Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski. Autoteollisuus-asiakassegmenttimme liikevaihto sen sijaan kasvoi selvästi. Lisäksi aktiivinen myyntityömme pitkien tilaussyklien Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä näkyi toisella vuosineljänneksellä kasvaneena liikevaihtona. Segmentin näkymät ovat positiiviset ja Aspocompin saamien tarjouspyyntöjen ja uusien asiakkaiden määrät ovat kehittyneet myönteisesti.

Aspocompin toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa ja laski selvästi vertailukaudesta, joka toisaalta oli poikkeuksellisen hyvä. Liiketulosta rasittivat liikevaihdon väliaikainen painottuminen katteeltaan matalampiin asiakassegmentteihin sekä kannattavien pikatöiden alhainen osuus. Lisäksi tehtaamme normaalia alhaisempi käyttöaste nosti suhteellisia yksikkö- ja henkilöstökustannuksia.

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella. Toistamme 17.7.2023 julkistamamme ohjauksen ja arvioimme Aspocompin vuoden 2023 liikevaihdon jäävän viime vuoden tasosta. Liiketuloksen arvioimme jäävän selvästi viime vuoden tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Espoossa, 20.7.2023

Mikko Montonen