Toimitusjohtajan katsaus

Kysyntä vahvistui merkittävästi vuoden toisen neljänneksen aikana ja tilauskanta nousi reilusta 4 miljoonasta eurosta lähes 11 miljoonaan euroon. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 7,2 miljoonaa. Toisella neljänneksellä kasvu oli vahvinta teollisuuselektroniikka- ja autoteollisuusasiakassegmenteillä, kun taas tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä jäi edelleen vaisuksi. Liikevaihdon kasvua hidasti tuotannon raaka-aineiden kuten piirilevylaminaattien pidentyneet toimitusajat. Tilanteen arvioidaan parantuvan selvästi toisen vuosipuoliskon aikana, kun ennätyksellisen vahvaa tilauskantaa päästään valmistamaan ja toimittamaan asiakkaille.

Toisen neljänneksen liiketulos kääntyi positiiviseksi ja oli 6,4 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos parani korkeamman käyttöasteen ja paremman tuotemiksin ansiosta. Liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan tuotanto- ja toimitusmäärien kasvaessa vuoden toisella puoliskolla.

Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia.

Espoossa, 12.8.2021

Mikko Montonen