Toimitusjohtajan katsaus

Kasvumme jatkui vahvana jo neljättä vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 liikevaihto oli 7 % korkeampi kuin edellisvuonna. Kasvumme ylitti selvästi koko piirilevymarkkinan kasvun, jonka arvioidaan olleen alle yhden prosentin (Custer Consulting, helmikuu 2020). Vuoden viimeisen neljänneksen myynti jäi kuitenkin noin 4 prosenttia vahvasta vertailukaudesta. Vuoden 2019 liikevaihto oli 31,2 miljoonaa euroa.

Tietoliikenne pysyi edelleen suurimpana asiakassegmenttinä ja kasvua kertyi lähes 20 % edellisvuodesta. Voimakkain kasvu kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti ei yltänyt edellisvuoden tasoon, johtuen erittäin vahvasta vertailukaudesta ja asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ajoituksista.

Autoteollisuuden liikevaihto jäi 6 prosenttia vertailukaudesta johtuen pääasiassa laivakuljetusten käyttöönotosta, joka viivästytti liikevaihdon kertymistä, vaikka kysyntä jatkui vakaana. Aspocompin autoteollisuustuotteet ovat aiemmin menneet valtaosin raskaan liikenteen kalustoon, mutta syksyn aikana saavutimme läpimurron useilla tuotteilla myös henkilöautojen puolella. Volyymitoimitukset uusiin vähäpäästöisiin automalleihin käynnistyivät aivan vuoden lopulla.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentissä myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Vuoden aikana segmentin tuotekehityspanoksia on lisätty merkittävästi. Uudet tuotteet ja asiakkuudet tuovat liiketoimintamahdollisuuksia jo vuonna 2020. Vuoden aikana käynnistettiin myös puolustus- ja ilmailualan laatusertifikaatin AS9100 kehitysprojekti Oulun tehtaalla.

Puolijohdeteollisuussegmentissä myynti kasvoi lähes 60 prosenttia. Usean vuoden kehityspanostukset tuottavat nyt uutta kasvavaa liiketoimintaa. Segmentin kasvunäkymät ovat positiiviset. Uudet hankitut teknologiset kyvykkyydet tukivat erityisesti puolijohdeteollisuussegmentin tarpeita. Investointiohjelman ensimmäinen vaihe saatiin pääosin valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Yleinen taloustilanne ja investointien hiipuminen Euroopassa hidasti teollisuuselektroniikkasegmenttiämme. Myynti laski lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Pudotus näkyi erityisesti Pohjoismaissa.

Tilauskanta kehittyi myönteisesti koko vuoden ajan ja oli 4,4 miljoonaa euroa vuoden lopussa, kasvua lähes 60 % edellisvuodesta.

Koko vuoden liiketulos nousi 3,4 miljoonaan euroon ja 11 prosenttiin liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketulos pieneni selvästi vahvasta vertailukaudesta ollen 0,7 miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui pääosin tuotekehityssarjojen kysynnän hidastumisesta viimeisen neljänneksen aikana. Tulosta rasittivat myös kasvavat tuotekehityspanostukset uusiin tuotteisiin.

Kiinasta alkanut koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi koko elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin. Tämä heikentää kykyämme arvioida liikevaihdon kehittymistä erityisesti vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Espoossa, 10. päivänä maaliskuuta 2020

Mikko Montonen