Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi jatkui vahvasti myös kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa, eli 29 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun moottorina jatkoi edelleen puolijohdeteollisuus, kun mittavat investoinnit sirukapasiteettiin eri puolilla maailmaa vauhdittivat piirilevjen kysyntää. Tietoliikenne-segmentissä asiakkaiden tuotekehitystyön tavanomainen hiljeneminen lomakaudella alensi liikevaihtoa. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin liikevaihto kasvoi maltillisesti, mutta tarjouspyyntöjen ja tuote-evaluointien määrällä mitattuna segmentin vuosineljännes oli varsin aktiivinen.

Tilauskantamme kasvoi 19,6 miljoonaan euroon. Se ajoittuu nyt aavistuksen aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle, mikä johtuu tuotantotarvikkeiden saatavuuden yleisestä paranemisesta. Kun raaka-ainemarkkinat ovat nyt terveemmät ja toimitusajat normalisoituneet, asiakkaat voivat jättää tilauksensa lyhyemmällä aikavälillä.

Koronapandemia ja nykyinen geopoliittinen tilanne ovat kasvattaneet asiakkaidemme globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Asiakkaat kaikissa segmenteissämme etsivät teknologisesti vaativammille piirilevyilleen valmistajia yhä useammin muualta kuin Aasiasta. Strategiset investointimme Oulun tehtaamme teknologisten kyvykkyyksien ja valmistuskapasiteetin kasvattamiseksi tuottavatkin nyt tulosta. Korkean osaamisemme ja luotettavuutemme ansiosta Aspocompin asema muuttuvassa markkinatilanteessa on erinomainen.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 30 prosenttia ja oli 1,4 miljoonaa euroa, 13 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon hyvä kehitys ja strategiamme mukainen, teknologisesti vaativampien piirilevyjen osuuden kasvu tuotemiksissä. Tammi-syyskuun liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa eli 13 prosenttia liikevaihdosta.

Kohonnut inflaatio näkyy Aspocompin kustannuksissa, kuten raaka-ainehankinnoissa ja energiassa. Vaikka olemme aina suojanneet sähkön hintaa, on nykytilanne kustannusrakenteemme kannalta haastava. Pyrimme jatkossakin siirtämään liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvan kustannusnousun tuotehintoihin.

Toistamme heinäkuussa päivitetyn ohjeistuksemme ja arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021.

Espoossa, 10.11.2022

Mikko Montonen