Toimitusjohtajan katsaus

Tilikausi 2022 oli nykymuotoisen Aspocompin historian paras. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 39,1 miljoonaan euroon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kuitenkin laski kuusi prosenttia vertailujaksosta joidenkin asiakastilausten siirryttyä kuluvalle tilikaudelle.

COVID-19-pandemian voimakkaasti kiihdyttämän tieto- ja viestintätekniikan laitteiden kysynnän tasaantuminen hidastaa puolijohdeteollisuuden sykliä. Syklin väliaikainen hidastuminen on toimialalla tyypillistä. Nyt siihen liittyy myös varastotasojen kohoamista toimitusketjun eri osissa pääosin saatavuusongelmien vuoksi. Aspocompin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehityksessä näkyi puolijohdeteollisuuden vahvan kysynnän taittuminen vuoden 2022 lopulla. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Odotamme varastotasojen normalisoituvan, investointien piristyvän ja syklin kääntyvän uudelleen nousuun vuoden 2023 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Huolimatta syklin hidastumisesta viimeisellä vuosineljänneksellä Aspocompin Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin koko tilikauden liikevaihto kasvoi 158 prosenttia. Autoteollisuus-asiakassegmentin myynti laski odotetusti viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jolloin asiakkaat kasvattivat varastotasojaan. Aspocomp sai vuoden aikana kymmeniä uusia asiakkaita, etenkin Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailu -asiakassegmenttiin. Tässä segmentissä tilaussyklit ovat tyypillisesti pitkiä, joten odotamme liikevaihdon kasvun toteutuvan viiveellä.

Tilauskantamme oli 14,3 miljoonaa euroa. Tilauskanta laski 2,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta, sillä tilaukset ajoittuvat aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle johtuen tuotantotarvikkeiden markkinoiden normalisoitumisesta ja saatavuuden yleisestä paranemisesta.

Aspocompin koko tilikauden 2022 liiketulos oli erinomainen, 4,5 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia liikevaihdosta, kun taas viimeisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa, 7,3 prosenttia liikevaihdosta. Viimeisellä neljänneksellä tulosta laskivat Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, sähkön korkea hinta sekä Aspocompin kasvuun liittyvät korkeammat henkilöstökulut. Valuuttakurssit heikensivät viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta 0,3 miljoonaa euroa. Kohonnut inflaatio näkyy Aspocompin kustannuksissa. Siirrämme liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvaa kustannusnousua tuotehintoihimme.

Aspocompin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,21 euroa/osake (0,15 euroa/osake tilikaudelta 2021).

Inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023. Puolijohdesegmentin syklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Arvioimme Aspocompin vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan. Liiketuloksen arvioimme olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Espoossa, 16.3.2023

Mikko Montonen