Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, yhtiön merkittävien osakkeenomistajien pyynnön mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mikäli häntä ei ole nimetty toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta kokoontuu. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan toimintaan osallistuville osakkeenomistajien edustajille ei makseta palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • hallituksen järjestäytymiskokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • hallitukselle tehtävän hallituksen jäsenten monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja esittely; ja
  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023

Aspocompin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin syyskuussa 2023 seuraavat jäsenet:

  • Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä
  • Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä
  • Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.

Päivi Marttilan henkilötiedot löytyvät kohdasta Hallitus,
Kyösti Kakkonen, s. 1956, kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Kakkonen-Yhtiöt Oy, Unkarin kunniakonsuli,
Mikko Montosen henkilötiedot löytyvät kohdata Johtoryhmä.