Avainluvut vuosittain

Avainluvut vuosittain20232022202120202019
Liikevaihto, M€32,339,133,225,631,2
Käyttökate, M€0,36,44,11,54,7
Liikevoitto, M€-1,74,52,2-0,13,4
  % liikevaihdosta-5,411,56,8-0,510,9
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€-2,04,42,2-0,43,3
  % liikevaihdosta-6,211,36,6-1,710,4
Tilikauden tulos, M€-1,63,52,1-0,13,9
  % liikevaihdosta-5,19,16,4-0,412,6
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€5,13,62,33,74,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE)-8,717,311,6-0,623,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)-6,015,19,30,818,4
Omavaraisuusaste, %71,769,460,863,661,3
Nettovelkaantumisaste, %3,47,68,716,619,0
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€2,72,51,32,03,9
  % liikevaihdosta8,26,53,97,712,6
Tilauskanta kauden lopussa, M€10,514,316,54,44,4
Henkilöstön määrä 31.12.162156145138132
Henkilöstö keskimäärin164145139140124
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, €-0,240,520,31-0,010,59
Osinko/osake, €0,00*0,21*0,150,000,15
Hinta/voitto-suhde (P/E)-16,0114,1719,49-392,008,92
      
*Hallituksen ehdotus