Avainluvut vuosittain

Avainluvut vuosittain20212020201920182017
Liikevaihto, M€33,225,631,229,123,9
Käyttökate, M€4,11,54,74,01,9
Liikevoitto, M€2,2-0,13,42,90,8
  % liikevaihdosta6,8-0,510,99,93,5
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€2,2-0,43,32,80,8
  % liikevaihdosta6,6-1,710,49,53,3
Tilikauden tulos, M€2,1-0,13,93,21,3
  % liikevaihdosta6,4-0,412,611,15,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€2,33,74,32,00,8
Oman pääoman tuotto-% (ROE)11,6-0,623,92411,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)9,30,818,419,8410,3
Omavaraisuusaste, %60,863,661,357,669,1
Nettovelkaantumisaste, %8,716,619,019,39,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€1,32,03,93,41,0
  % liikevaihdosta3,97,712,611,54,0
Tilauskanta kauden lopussa, M€16,54,44,42,82,5
Henkilöstön määrä 31.12.145138132117113
Henkilöstö keskimäärin139140124116111
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, €0,31-0,010,590,490,19
Osinko/osake, €0,150,07*0,15*0,120,07
Hinta/voitto-suhde (P/E)19,49-392,008,927,5512,47