Avainluvut vuosittain

Avainluvut vuosittain20222021202020192018
Liikevaihto, M€39,133,225,631,229,1
Käyttökate, M€6,44,11,54,74,0
Liikevoitto, M€4,52,2-0,13,42,9
  % liikevaihdosta11,56,8-0,510,99,9
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€4,42,2-0,43,32,8
  % liikevaihdosta11,36,6-1,710,49,5
Tilikauden tulos, M€3,52,1-0,13,93,2
  % liikevaihdosta9,16,4-0,412,611,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€3,62,33,74,32,0
Oman pääoman tuotto-% (ROE)17,311,6-0,623,924
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)15,19,30,818,419,84
Omavaraisuusaste, %69,460,863,661,357,6
Nettovelkaantumisaste, %7,68,716,619,019,3
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€2,51,32,03,93,4
  % liikevaihdosta6,53,97,712,611,5
Tilauskanta kauden lopussa, M€14,316,54,44,42,8
Henkilöstön määrä 31.12.156145138132117
Henkilöstö keskimäärin145139140124116
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, €0,520,31-0,010,590,49
Osinko/osake, €0,21*0,150,000,150,12
Hinta/voitto-suhde (P/E)14,1719,49-392,008,927,55
      
*Hallituksen ehdotus