Avainluvut vuosittain

Avainluvut vuosittain20192018201720162015
Liikevaihto, M€31,229,123,921,617,5
Käyttökate, M€4,74,01,91,80,0
Liikevoitto, M€3,42,90,80,7-1,2
  % liikevaihdosta10,889,93,53,2-6,8
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€3,32,80,80,6-1,3
  % liikevaihdosta10,49,53,32,9-7,4
Tilikauden tulos, M€3,93,21,31,0-1,0
  % liikevaihdosta12,611,15,34,8-5,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€4,32,00,80,1-0,1
Oman pääoman tuotto-% (ROE)23,92411,210,3-10,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)18,419,8410,39,6-12,6
Omavaraisuusaste, %61,357,669,167,668,6
Nettovelkaantumisaste, %19,019,39,311,810,7
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€3,93,41,00,40,5
  % liikevaihdosta12,611,54,01,82,7
Tilauskanta kauden lopussa, M€4,42,82,52,41,0
Henkilöstön määrä 31.12.132117113108106
Henkilöstö keskimäärin124116111106121
Tulos/osake (EPS) toiminnoista, €0,590,490,190,16-0,16
Osinko/osake, €0,15*0,120,070,000,00
Hinta/voitto-suhde (P/E)8,927,5512,4710,00-7,00
 
*Hallituksen ehdotus
** Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 on oikaistu uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Päivitetty 19.4.2018.