Johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen 2023

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisopimuksen ehdoista päättää Aspocompin hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut tilikaudella 2023 kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön ylintä johtoa ja valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja20232022
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 322 388292 002

Muun johtoryhmän palkitseminen 2022

Muu johtoryhmä 20232022
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet yhteensä, €545 826525 562

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön ylintä johtoa ja valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.