Johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisopimuksen ehdoista päättää Aspocompin hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut tilikaudella 2021 kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Toimitusjohtaja on myös hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

* Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on päättynyt 30.4.2020.

13.3.2020 Toimitusjohtaja merkitsi 130 000 uutta Aspocompin osaketta optio-oikeuksien yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 C mukaisesti. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.3.2020 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.3.2020. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 6 834 505 osaketta.

Merkinnän jälkeen yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 nojalla ei voi enää merkitä Aspocompin uusia osakkeita.

Toimitusjohtajalla oli tilikauden lopussa 31.12.2020 yhteensä 390 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta

23.8.2017 toimitusjohtaja merkitsi 170 000 Aspocompin uutta osaketta yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti, 2014A -optiolla 40 000 osaketta ja 2014B -optiolla 130 000 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 19.9.2017 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.9.2017. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 6 666 505 osaketta.

28.11.2016 toimitusjohtaja merkitsi yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti 90 000 Aspocompin uutta osaketta tunnuksella 2014A. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 21.12.2016 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2016. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 6 496 505 osaketta.

Muun johtoryhmän palkitseminen 2021

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkio-järjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.