Johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen 2019

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä muista luotoiseduista kuten auto-, puhelin- ja lounasedusta.

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

23.8.2017 toimitusjohtaja merkitsi 170 000 Aspocompin uutta osaketta yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti, 2014A -optiolla 40 000 osaketta ja 2014B -optiolla 130 000 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 19.9.2017 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.9.2017. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 666 505 osaketta.

28.11.2016 toimitusjohtaja merkitsi yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti 90 000 Aspocompin uutta osaketta tunnuksella 2014A. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 21.12.2016 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.12.2016. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 496 505 osaketta.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja on optio-ohjelman 2014 ja koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole toimisuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Johtajasopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Muun johtoryhmän palkitseminen 2019

Johtoryhmän jäsenet kuuluivat vuonna 2019 osakepalkkiojärjestelmän 2016–2019 . Johtoryhmän jäsenet kuuluvat koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkio-järjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole työsuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, heidän eläkeikänsä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.