Johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen 2022

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisopimuksen ehdoista päättää Aspocompin hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut tilikaudella 2022 kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön ylintä johtoa ja valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja 20222021
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 292 002241 379

Muun johtoryhmän palkitseminen 2022

Muu johtoryhmä20222021
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet yhteensä, €525 562457 128

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön ylintä johtoa ja valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.