Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatupolitiikka

Aspocompissa ymmärrämme, että meitä arvioi joka päivä asiakkaamme, henkilökuntamme, toimittajamme ja muut sidosryhmämme.

Tuotamme palvelumme ja tuotteemme siten, että niistä syntyy arvoa asiakkaillemme.

Ymmärrämme, että olemme kaikki vastuussa laadustamme. Siksi kehitämme ja koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti.

Tiedämme, että asiakkaitten laatuvaatimukset kasvavat jatkuvasti ja haluamme kehittää itseämme jatkuvan kehittämisen ja itsearvioinnin ohjelmin.

Aspocompin arvot tukevat vahvasti laatupolitiikkaamme.

Laadunhallintajärjestelmä

Aspocomp ja kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan laadunhallintajärjestelmän mukaan, joka on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti

Ympäristöpolitiikka

Aspocomp toimii elektroniikkateollisuuden alihankkijana. Oulun tehtaalla valmistetaan piirilevyjä korkean teknologian asiakkaille. Ympäristöasioissa toimintaamme ohjaa ISO 14001- standardi. Päämäärämme on toimia tehokkaasti kaikilla osa-alueilla ja ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikissa toiminnoissamme.

Noudatamme voimassa olevia ympäristölakeja ja -määräyksiä. Viranomaiset valvovat toimintaamme ympäristöluvan pohjalta.

Parannamme toimintaamme kouluttamalla henkilöstöämme ja toimimalla yhteistyössä asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristömme hyvinvoinnin turvaamiseksi. Aspocomp pystyy tarjoamaan asiakkailleen yksityiskohtaisen materiaaliselvityksen, jossa listataan piirilevyn sisältämät alkuaineet ja yhdisteet. Materiaaliselvitysdokumentin avulla asiakkaat voivat määritellä lopputuotteen kierrätettävyyden sen tullessa elinkaarensa päähän.

Sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja jatkuvaan haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen mm.

  • Vähentämällä päästöjä
  • Säästämällä luonnonvaroja
  • Käyttämällä parasta saatavilla olevaa ja taloudellisesti mahdollista tekniikkaa/energiatehokkuutta.
  • Lisäksi pyrimme käyttämään ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.
  • Noudattamalla jätelakia