Liputusilmoitus Aspocompille

Ilmoitukset muutoksista omistusosuuksissa

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa liputusrajat saavuttavista, ylittävistä ja alittavista omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Tarkemmat tiedot liputusvelvollisuuden syntymisestä: www.finanssivalvonta.fi

Listayhtiöllä on velvollisuus julkaista liputusilmoitus.

Tee liputusilmoitus kirjallisesti Finanssivalvonnan liputuslomakkeella ja toimita lomake sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle.

Aspocomp Group Oyj:lle toimitettavat liputusilmoitukset omistusosuuksien muutoksista pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: liputus(at)aspocomp.com.