Aspocomp työnantajana

Aspocompin Suomen toiminnot sijaitsevat Oulussa ja Espoossa. Henkilökunnan määrä on noin 100.

Aspocompin henkilöstöpolitiikan tavoittena on luoda joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö.

Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunutta, motivoitunutta ja kokee yhteiset tavoitteemme mielekkäänä. Henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla toteutamme strategiset tavoitteemme.

Aspocompissa korostetaan luovaa ilmapiiriä ja jokaisen henkilökohtaista sitoutumista työhönsä. Näihin arvoihin perustuvaa työskentelyä tuetaan kehittämällä toimintaa mm. säännöllisesti tehtävän henkilöstötyytyväisyyskyselyn perusteella.