Varma-Sammon Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus

11.10.1999

Varma-Sammon Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus


Aspocomp Group Oyj on tänään saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammolta seuraavan, 11.10.1999 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiöosuudesta:

Aspo Oyj on 1.10.1999 jakautunut Aspo Oyj:ksi ja Aspocomp Group Oyj:ksi. Jakautumisessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo on jakautumisvastikkeena vastaanottanut Aspocomp Group Oyj:n osakkeita, jonka seurauksena Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon omistusosuus Aspocomp Group Oyj:stä on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun kahdeskymmenesosan. Tämän johdosta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle täten, että sen omistusosuus niin Aspocomp Group Oyj:n osakepääomasta kuin Aspocomp Group Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästäkin on 5,69 %.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoittaa Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle lisäksi seuraavat tiedot:

Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero
Aspocomp Group Oyj, 770.460

Ajankohta, jona omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun kahdeskymmenesosan
1.10.1999

Omistusosuus

Osakkeita, kpl-määräOsuus osakepääomastaOsuus äänimäärästä
499.1005,69 %5,69 %


Aspocomp Group Oyj:llä on yhteensä 8.770.416 kappaletta osakkeita. Aspocomp Group Oyj:n kunkin osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa. Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma on siten 8.770.416,00 euroa. Aspocomp Group Oyj:n jokainen osake tuottaa yhden äänen. Aspocomp Group Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on siten yhteensä 8.770.416 kappaletta ääniä.

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo, 321.855

Helsingissä 11. päivänä lokakuuta 1999

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA-SAMPO

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet