VALITUSTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS ASPOCOMP S.A.S:N IRTISANOMISISTA


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.3.2005 klo 16.05

VALITUSTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS ASPOCOMP S.A.S:N IRTISANOMISISTA

Rouenin valitustuomioistuin on tehnyt päätöksen Aspocomp S.A.S:n Evreux’issa
sijainneen, raskaasti tappiollisen tehtaan sulkemiseen liittyvistä vuoden 2002
irtisanomisista. Valitustuomioistuin on vahvistanut Evreux’n työtuomioistuimen
päätöksen, josta Aspocomp oli valittanut. Valitustuomioistuimen päätöksen
perusteella Aspocomp Group Oyj:n tulisi maksaa 388 irtisanotulle henkilölle
kuudesta kahdeksaantoista kuukauden palkkaa vastaava korvaus perusteettomasta
irtisanomisesta. Korvauksen määrä olisi siksi yhteensä noin 11 miljoonaa euroa.

Aspocomp päättää jatkotoimenpiteistä perehdyttyään päätökseen ja sen
perusteluihin. Tavanomaisen oikeuskäytännön mukaan seuraava valitusaste on
ranskalainen korkein oikeus.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. 0400 488 932.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com