TÄYDENNYS ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUKSEN 14.2.2002 ANTAMAAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.3.2002 klo 13:45

TÄYDENNYS ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUKSEN 14.2.2002 ANTAMAAN
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN

Tilinpäätöshetken jälkeen yhtiön asemaan on vaikuttanut se, että
Ranskassa oleva tytäryhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen. Tämän
johdosta 14.2.2002 annetussa tilinpäätöstiedotteessa selostettu ja
hallituksen toimintakertomuksen sivulla 4 kerrottu tilinpäätökseen
Aspocomp SAS:n sopeutuskuluina kirjattu käyttöomaisuuden 3,5
miljoonan euron arvonalennus on hallituksen käsityksen mukaan
riittämätön. Hallitus arvioi edellä mainitun tilinpäätöshetken
jälkeisen toimenpiteen aiheuttavan tulevaisuudessa lisäksi
yhteensä noin 20 – 30 miljoonan euron kulukirjauksen konsernin ja
emoyhtiön omaisuuseriin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com