Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp laskee ohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä sekä tammi-syyskuulta 2023

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp laskee ohjeistustaan vuodelle 2023 ja julkistaa ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä sekä tammi-syyskuulta 2023

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 27.10.2023 klo 9.00

Aspocomp Group Oyj laskee antamaansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2023. Yhtiö arvioi nyt, että Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto jää selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2023 liiketuloksen arvioidaan jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Aiemmin (julkaistu 17.7.2023) Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän vuoden 2022 tasosta, ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Taloudellisen ohjeistuksen päivittämisen tausta
Taloudellisen ohjeistuksen päivittäminen johtuu puolijohdesegmentin syklin arvioitua hitaammasta toipumisesta, investointien hidastumisesta Aspocompin useissa asiakassegmenteissä pääasiassa korkotason nousun vuoksi sekä korkeista varastotasoista arvoketjun eri osissa. Nämä toimintaympäristön muutokset vaikuttavat Aspocompin liikevaihdon kehitykseen loppuvuoden 2023 aikana.

Lisäksi yhtiössä aiemmin aloitettu strategian mukainen tulevaisuuden kasvun varmistamiseen tähdännyt suunnittelutyö tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Oulussa, on kysyntätilanteen heikennyttyä päätetty keskeyttää toistaiseksi. Suunnittelun mahdollisesta jatkamisesta päätetään, kun piirilevyjen kysynnän nähdään lähtevän uudelleen kasvuun. Suunnittelutyöhön liittyneet kustannukset olivat yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Nämä tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat kustannukset kirjataan kolmannen neljänneksen tulokseen.

Aiemmin Aspocomp arvioi puolijohdesyklin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella. Syklin hidas vaihe on pitkittynyt ja käänne kasvuun nähdään arviolta vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Myös inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat edelleen Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023.

Ennakkotietoja kolmannelta vuosineljännekseltä sekä tammi-syyskuulta 2023
Aspocomp julkistaa myös ennakkotietoja vuoden 2023 kolmannelta vuosineljännekseltä. Liikevaihdon odotetaan olevan 8,1 miljoonaa euroa ja liiketuloksen odotetaan olevan -0,7 miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat 0,5 miljoonan euron suunnittelutyökustannukset. Tammi-syyskuun liikevaihdon odotetaan olevan 26,4 miljoonaa euroa ja liiketuloksen odotetaan olevan 0,0 miljoonaa euroa.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023
Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän tappiolle. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 17.7.2023)
Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Aspocomp noudattaa parhaillaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkaisua. Aspocomp julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2023 torstaina 9.11.2023 arviolta klo 9.00.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com