Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp laskee ohjeistustaan vuodelle 2023

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Aspocomp laskee ohjeistustaan vuodelle 2023

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 17.7.2023 klo 8.10


Aspocomp Group Oyj laskee 16.3.2023 antamaansa taloudellista ohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt, että Aspocompin vuoden 2023 liikevaihto jää vuoden 2022 tasosta. Liiketuloksen arvioidaan jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa ennusteessaan (tilinpäätöstiedote 16.3.2023) Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Taloudellisen ohjeistuksen tarkentamisen tausta

Taloudellisen ohjeistuksen tarkentaminen johtuu puolijohdesegmentin syklin odotettua hitaammasta toipumisesta sekä korkeista varastotasoista Aspocompin arvoketjun eri osissa. Aiemmin Aspocomp arvioi puolijohdesyklin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Päivitetyn arvion mukaan käänne toteutuu noin vuosineljännestä tai kahta ennakoitua hitaammin eli vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella. Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat.

Lisäksi inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät vaikuttavat edelleen Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön tilikaudella 2023.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023
Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon jäävän vuoden 2022 tasosta ja liiketuloksen jäävän selvästi vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023
Aspocomp arvioi aiemmin vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 39,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 4,5 miljoonaa euroa.

Aspocomp noudattaa parhaillaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen julkaisua. Aspocomp julkistaa puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2023 torstaina 20.7.2023 arviolta klo 9.00.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com