Sisäpiiritieto: Manu Skyttä aloittaa Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana 20.5.2024

Sisäpiiritieto: Manu Skyttä aloittaa Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana 20.5.2024

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 19.3.2024 klo 14.25

”Olemme iloisia, että Manu Skyttä aloittaa tehtävässään Aspocompin toimitusjohtajana toukokuussa. Luonteellaan, osaamisellaan ja energiallaan Skyttä vahvistaa Aspocompin strategiaa vaativan piirilevyteknologian luottotoimittajana kaikille Aspocompin asiakkaille.  Haluan tässä vaiheessa kiittää Mikko Montosta koko hallituksen puolesta hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan Aspocompiin”, sanoo Aspocompin hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila.

Manu Skyttä seuraa tehtävässään Mikko Montosta, joka on aiemmin tiedotetun mukaisesti sopinut yhtiön hallituksen kanssa jättävänsä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät. Montonen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana 20.5.2024 asti.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila, puh. 040 028 5358.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com