Sisäpiiritieto: Aspocompin muutosneuvottelut Suomessa ovat päättyneet

Sisäpiiritieto: Aspocompin muutosneuvottelut Suomessa ovat päättyneet

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 16.2.2024 klo 8.45

Aspocomp Group Oyj on saanut päätökseen 4.1.2024 aloitetut muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön koko Suomen henkilöstöä, noin 150 henkilöä. Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut käynnistettiin yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa.

Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi, että suunniteltavat toimenpiteet voisivat johtaa lomautuksiin ja enimmillään 5 henkilön irtisanomiseen. Muutosneuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoo 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koskee 40 henkilöä. Lomautuksia voidaan toteuttaa toistaiseksi yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa. Lomautukset toteutetaan siten, että yhtiön tuotanto- ja toimintakyky säilyvät ja yhtiö pystyy vastaamaan nykyisiin tuotantotarpeisiin sekä asiakkaiden uusiin tilauksiin.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com