Sisäpiiritieto: Aspocompin muutosneuvottelut Oulun tehtaalla ovat päättyneet

Sisäpiiritieto: Aspocompin muutosneuvottelut Oulun tehtaalla ovat päättyneet

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 30.8.2023 klo 8.45

Aspocompin muutosneuvottelut Oulun tehtaalla ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena oli varautua tuotannon osittaiseen sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi.

Muutosneuvottelujen tuloksena yhtiön suunnitelmana on lomauttaa 20-30 tehtaan tuotannon työntekijää kerrallaan enintään 90 päivän ajaksi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Ensimmäisen kolmen kuukauden ajalle lomautetaan määräaikaisesti 26 henkilöä.

Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi sopeuttamistoimenpiteiden johtavan henkilöstön lomautuksiin maksimissaan 90 päiväksi ja neuvottelujen piirissä oli valtaosa Oulun tehtaan tuotannon noin 120 työntekijästä.

Puolijohdesyklin odotettua hitaampi toipuminen sekä korkeat varastotasot arvoketjun eri osissa ovat hidastaneet yhtiön liikevaihdon kehitystä. Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Puolijohdesyklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com