Sisäpiiritieto: Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut Suomessa

Sisäpiiritieto: Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut Suomessa

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 4.1.2024 klo 9.20

Aspocomp Group Oyj aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja irtisanomisista Suomessa. Aspocomp on tänään 4.1.2024 antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen aloittamiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko Suomen henkilöstö, noin 150 henkilöä. Alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut voisivat johtaa lomautuksiin ja enimmillään 5 henkilön irtisanomiseen.

Muutosneuvottelut käynnistetään yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa. Yhtiö sopeuttaa kustannusrakennettaan ja henkilöstömääräänsä vastaamaan nykyistä markkina- ja kysyntätilannetta.

Puolijohdesyklin hitaan vaiheen pitkittyminen sekä korkeat varastotasot arvoketjun eri osissa ovat hidastaneet yhtiön liikevaihdon kehitystä. Yhtiön aiemman arvion mukaisesti puolijohdesyklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Aspocompin ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön vaikuttavat myös edelleen inflaatio- ja korkokehitys, taantumariski sekä Venäjän hyökkäyssodasta heijastuvat epävarmuustekijät.

Neuvottelut alkavat 11.1.2024 ja kestävät yhteistoimintalain mukaisesti kuusi viikkoa.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com