Sisäpiiritieto: Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Oulun tehtaalla

Sisäpiiritieto: Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Oulun tehtaalla

 

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 15.8.2023 klo 8.50

Aspocomp aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Aspocompin Oulun tehtaalla. Aspocomp on tänään 15.8.2023 antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen aloittamiseksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä Oulun tehtaalla. Neuvottelujen piirissä on valtaosa Oulun tehtaan tuotannon noin 120 työntekijästä. Muutosneuvottelujen arvioidaan kestävän kaksi viikkoa ja mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

Muutosneuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon osittaiseen sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi. Puolijohdesyklin odotettua hitaampi toipuminen sekä korkeat varastotasot arvoketjun eri osissa ovat hidastaneet yhtiön liikevaihdon kehitystä. Puolijohdesyklin väliaikainen hidastuminen on toimialalle tyypillinen ilmiö. Toimialan pitkän tähtäimen kasvunäkymät ovat edelleen vahvat. Puolijohdesyklin odotetaan kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alkupuolella.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.

www.aspocomp.com