RANSKALAINEN TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP SAS TUTKII ERI VAIHTOEHTOJA LIIKETOIMINNAN JATKAMISEKSI


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 klo 13:30

RANSKALAINEN TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP SAS TUTKII ERI VAIHTOEHTOJA
LIIKETOIMINNAN JATKAMISEKSI

Piirilevyteollisuuden vaikean markkinatilanteen seurauksena
ranskalaisen Aspocomp SAS:in kapasiteetin käyttöaste on erittäin
alhainen. Aspocomp SAS:in liikevaihto vuonna 2001 oli 41,4
miljoonaa euroa (71,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna) ja
liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Näköpiirissä ei ole
merkittävää muutosta markkinatilanteeseen ja ennustettu kuormitus
myös vuodelle 2002 on alhainen.

Tammikuussa 2002 päätettiin irtisanoa 200 henkilöä ja
henkilöstövähennykset aloitettiin välittömästi. Jäljelle jäävän
henkilöstön määrä on noin 350. Sopeuttamistoimenpiteistä
huolimatta toiminta jatkunee lähitulevaisuudessa tappiollisena.

Aspocomp SAS:in yhteistoimintaryhmä kokoontuu kaksi kertaa,
helmikuun 28. ja maaliskuun 4., keskustellakseen yhtiön
liiketoiminnan jatkumisen vaihtoehdoista.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com