RANSKALAINEN TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP SAS ON JÄTTÄNYT KONKURSSIHAKEMUKSEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2002 klo 13:45

RANSKALAINEN TYTÄRYHTIÖ ASPOCOMP SAS ON JÄTTÄNYT
KONKURSSIHAKEMUKSEN

Piirilevyteollisuuden vaikean markkinatilanteen seurauksena
ranskalaisen Aspocomp SAS:in kapasiteetin käyttöaste on erittäin
alhainen. Aspocomp SAS:in liikevaihto vuonna 2001 oli 41,4
miljoonaa euroa (71,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna) ja
liiketappio oli 23,9 miljoonaa euroa. Näköpiirissä ei ole
merkittävää muutosta markkinatilanteeseen ja ennustettu kuormitus
myös vuodelle 2002 on alhainen.

Tehtaan HDI-valmistuskapasiteetti rakennettiin käytettävissä
olleen markkinatiedon perusteella vastaamaan ennustettua kolmannen
sukupolven matkapuhelinverkkojen rakentamistarvetta ja arvioitua
matkapuhelimien kysynnän kasvua. Kumpikaan edellä mainituista
markkinoista ei kuitenkaan kehittynyt vuonna 2001 yleisesti
ennakoidun mukaisesti. Telekommunikaatioteollisuuden ennusteiden
perusteella heikko markkinatilanne jatkuu myös vuonna 2002 eikä
ennustettu kasvu vuoden 2002 jälkeenkään yllä vuosina 1999-2000
arvioidun tasolle.

Tammikuussa 2002 päätettiin irtisanoa 200 henkilöä ja
henkilöstövähennykset aloitettiin välittömästi. Jäljelle jäävän
henkilöstön määrä on noin 350. Sopeuttamistoimenpiteistä
huolimatta toiminta jatkuu lähitulevaisuudessa tappiollisena.
Emoyhtiö Aspocomp Group Oyj ei näe perusteita jatkaa Aspocomp
SAS:n rahoitusta, joten konkurssihakemuksen jättäminen oli ainoa
liiketaloudellisesti perusteltu vaihtoehto.

Konsernin myynnin arvioidaan laskevan noin 15 % Aspocomp SAS:n
mahdollisen toiminnan loppumisen seurauksena ja kertaluontoisten,
konsernin ja emoyhtiön omaisuuseriin vaikuttavien kulukirjausten
määräksi arvioidaan 20 – 30 miljoonaa euroa. Arvioitu vuositason
myönteinen vaikutus konsernin kassavirtaan on noin 15 – 20
miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusasteen ilman ranskalaista
tytäryhtiötä arvioidaan säilyvän nykyisellä hyvällä, noin 55 %:in
tasolla.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com