POHJOLA-YHTYMÄ VAKUUTUS OYJ:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA LIPUTUSILMOITUS


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.3.2001 klo 12.50

POHJOLA-YHTYMÄ VAKUUTUS OYJ:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA
LIPUTUSILMOITUS

Aspocomp Group Oyj on tänään saanut Pohjola-Yhtymä Vakuutus
Oyj:ltä 1.3.2001 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj (jäljempänä Pohjola) on 15.8.2000
allekirjoitetulla sopimuksella antanut Keskinäiselle
Henkivakuutusyhtiö Suomelle (jäljempänä Suomi-yhtiö) oikeuden
ostaa Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan (jäljempänä Henki-Pohjola)
koko osakekannan Pohjolalta. Suomi-yhtiö on 28.2.2001 ilmoittanut
käyttävänsä osto-optiotaan, minkä johdosta Henki-Pohjolan
omistukset on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaan
toisaalta vähennettävä Pohjola-konsernin muista omistuksista ja
toisaalta laskettava yhteen Suomi-yhtiön muiden omistusten kanssa.

Tämän johdosta Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj:n konsernin osuus
Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut
alle 5 prosentin.

1. Kohdeyhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 28.2.2001
3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta 28.2.2001:

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola (kaupparekisterinumero 720871)

Kappalemäärä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
387.810 3,82 % 3,82 %

Helsingissä 1.3.2001

POHJOLA-YHTYMÄ VAKUUTUS OYJ
Esa Auvinen Reino Aropuu
Yksikönjohtaja Osastonjohtaja

ASPOCOMP GROUP Oyj

Pertti Vuorinen
Talousjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
w
w
w

a
s
p
o
c
o
m
p

c
o
m