Osakkeen hinta instituutioannissa ja myynnissä sekä yleisöannissa 62,00 euroa

24.05.2000

Osakkeen hinta instituutioannissa ja myynnissä sekä yleisöannissa 62,00 euroa


17.3.2000 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella Aspocomp Group Oyj:n hallitus on 23.5.2000 päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa enintään 1 191 510 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään 1 191 510 uutta osaketta kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, yleisölle sekä henkilöstölle suunnatussa annissa tehtyjen merkintäsitoumusten perusteella. Lisäksi kaksi nykyistä osakkeenomistajaa (European Strategic Investors Holdings NV ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva) ovat päättäneet myydä enintään 570 000 osaketta kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatussa osakemyynnissä tehtyjen ostositoumusten perusteella.

Osakkeen merkintä- ja myyntihinnaksi päätettiin 62,00 euroa instituutioannissa ja myynnissä sekä yleisöannissa. Henkilöstöannissa osakkeiden merkintähinta on 55,8 euroa osakkeelta. Yhtiön osakeannista saamien varojen odotetaan siten olevan 73,9 miljoonaa euroa ennen järjestämispalkkioita ja -kuluja. Yhtiö maksaa osakeannin ja -myynnin järjestäjille 4,5 prosentin palkkion, eli noin 3,3 miljoonaa euroa, mistä määrästä järjestäjät maksavat heidän vastattavakseen sovittuja osakeannin ja -myynnin järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Lisäksi yhtiö maksaa järjestäjille korkeintaan 1,0 prosentin määräisen harkinnanvaraisen lisäpalkkion yhtiön hallituksen myöhemmin tekemän päätöksen mukaisesti ja tiettyjä osakeannin ja -myynnin järjestämisestä aiheutuvia kuluja.

Osakeannissa ja -myynnissä tarjotuista osakkeista 73 % allokoitiin kansainvälisille sijoittajille ja 27 % suomalaisille sijoittajille. Institutionaalisille sijoittajille allokoitiin yhteensä 1 745 960, yleisölle 14 040 ja henkilöstölle 1 510 osaketta. Osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin arviolta 29.5.2000 merkintöjen tultua hyväksytyiksi ja maksetuiksi. Korotuspäätöksen myötä yhtiön osakepääoma nousee 1 191 510 eurolla 9 961 926 euroon. Merkityt tai ostetut ja maksetut osakkeet kirjataan merkintä- tai ostositoumuksen antaneiden arvo-osuustileille 30.5.2000. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 30.5.2000. Osakeannin ja -myynnin kansainvälisenä koordinaattorina toimi Merrill Lynch International ja pääjärjestäjänä Suomessa Conventum Corporate Finance Oy. Yhtiö on antanut Merrill Lynch Internationalille järjestäjien puolesta oikeuden ylikysyntätilanteessa lisätä tarjottavien osakkeiden määrää enintään 180 000 osakkeella 30 päivän kuluessa osakeannin ja -myynnin päättymisestä lukien. Jos tämä oikeus käytetään, yhtiön osakepääoma nousee lisäksi enintään 180 000 eurolla.

Lisätietoja antavat

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja
(09) 759 70711

Pertti Vuorinen
Talousjohtaja
(09) 759 70714

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

EI JAKELUUN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA TAI JAPANISSA.