Osakeanti ja -myynti tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi

02.05.2000

Osakeanti ja -myynti tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi


Aspocomp Group Oyj:n hallitus on tänään päättänyt aloittaa osakeannin ja -myynnin (Osakeanti ja -myynti) markkinoinnin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille (Instituutioanti ja -myynti), yleisölle Suomessa (Yleisöanti) ja Konsernin henkilöstölle (Henkilöstöanti). Aspocomp aikoo käyttää Osakeannista saatavat tuotot Yhtiön liiketoiminnan tulevan kasvun ja kansainvälisen laajentumisen rahoittamiseen sekä investoinnein että yritysostoin. Osakeannin ja -myynnin kansainvälisenä koordinaattorina toimii Merrill Lynch International ja kotimaisena pääjärjestäjänä Conventum Corporate Finance Oy.

Osakeanti ja -myynti muodostuu yhteensä enintään 1.770.000 Osakkeen osakeannista (Osakeanti) ja osakemyynnistä (Osakemyynti). Osakemyynnissä kaksi Aspocomp Group Oyj:n nykyistä osakkeenomistajaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja European Strategic Investors Holdings NV (yhdessä Myyjät) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 570.000 omistamaansa osaketta ja Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti enintään 1.200.000 Aspocomp Group Oyj:n uutta osaketta. Instituutioannissa ja -myynnissä tarjotaan institutionaalisten sijoittajien ostettavaksi ja merkittäväksi alustavasti 1.700.000 osaketta, Yleisöannissa 60.000 osaketta ja Henkilöstöannissa 10.000 osaketta. Lisäksi Aspocomp on antanut Merrill Lynch Internationalille järjestäjien puolesta oikeuden korottaa tarjottavien osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa enintään 180.000 osakkeella edellyttäen, että Merrill Lynch International käyttää tätä oikeuttaan 30 päivän kuluessa Osakeannin ja -myynnin päättymisestä (Lisäosakeoptio).

Osakeanti toteutetaan yhtiökokouksen 17.3.2000 Aspocomp Group Oyj:n hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella korottaa yhtiön osakepääomaa yhteensä enintään 1.754.083 eurolla. Valtuutuksen perusteella tehtyjen osakepääoman korotusten yhteismäärä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketut äänimäärät voivat vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Osakeannissa tarjottavat osakkeet edustavat 13.7% Aspocompin tämän hetkisestä osakepääomasta ja äänimäärästä edellyttäen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan (15.7%, mikäli 180.000 osakkeen Lisäosakeoptio käytetään). Osakeannin ja -myynnin seurauksena Myyjien omistus ja äänimäärä Aspocomp Group Oyj:ssä laskee yhteensä noin 9.4%:sta yhteensä noin 2.6%:iin olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä.

Instituutioanti ja -myynti toteutetaan niin kutsuttuna tarjousmyyntinä. Instituutioanti ja -myynti alkaa 2.5.2000 ja jatkuu alustavasti 23.5.2000 saakka. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 8.5.2000 kello 10.00 ja päättyy 12.5.2000 kello 17.00. Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksia otetaan vastaan Internetissä osoitteessa www.conventum.fi/annit sekä Conventum Pankkiiriliike Oy:n merkintäpisteessä Mikonkatu 3 B, 00100 Helsinki.

Yleisöannin ja Henkilöstöannin enimmäishinta ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta 5.5.2000. Merkintähinta Henkilöstöannissa on enintään 10 prosenttia alempi kuin osakkeen lopullinen merkintähinta Yleisöannissa. Aspocomp Group Oyj:n hallitus ja Myyjät päättävät Osakeannin ja -myynnin toteuttamisesta, merkittäväksi ja ostettavaksi tarjottavien osakkeiden määristä, merkintä- ja myyntihinnasta ja muista ehdoista institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 23.5.2000.

Aspocomp Group Oyj:n hallituksella ja Myyjillä on oikeus Instituutioannin ja -myynnin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 2.5.2000 kello 17.00. Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 8.5.2000 kello 17.00. Instituutioanti ja -myynti, Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta ja erikseen.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus tulee jättämään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia osakkeita koskevan listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille siten, että kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 30.5.2000.

Listalleottoesite on saatavissa 4.5.2000 lähtien Internetissä osoitteissa www.conventum.fi/annit, www.aspocomp.com, Merrill Lynch Internationalista,sekä Conventum Pankkiiriliike Oy:stä.

Aspocompin ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus on julkaistu tänään. Osavuosikatsaus julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi ja on saatavissa myös Internetissä osoitteessa www.aspocomp.com.

Lisätietoja antaa

Jarmo Niemi Toimitusjohtaja (09) 759 70711
Pertti Vuorinen Talousjohtaja (09) 759 70714

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

EI JAKELUUN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA TAI JAPANISSA.