MUUTOS OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Julkaistu:
2016-03-15 15:45:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Yhtiökokouskutsu

MUUTOS OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

ASPOCOMP GROUP OYJ, Pörssitiedote, 15.3.2016 klo 16.45
 

Aspocomp Group Oyj julkisti 15.3.2016 klo 9.00 yhtiökokouskutsun yhtiön 7.4.2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu sisälsi yhtiön hallituksen ja yhtiön osakkeenomistajan Hartiavoima Ky:n ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Yhtiö on tänään saanut ilmoituksen Hartiavoima Ky:ltä siitä, että Hartiavoima Ky muuttaa aiemmin varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä päätösehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Hartiavoima Ky:n aiempi hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus oli seuraava:

Yhtiön osakkeenomistaja Hartiavoima Ky, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita toimikaudelta seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 20 000 euroa ja 600 euroa per kokous ja hallituksen jäsenelle 10 000 euroa ja 300 euroa per kokous.

Hartiavoima KY:n tänään ilmoittama uusi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi on seuraava:

Yhtiön osakkeenomistaja Hartiavoima Ky, joka edustaa yli 10% yhtiön osakkeista ja äänistä ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita toimikaudelta seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 20 000€ ja hallituksen jäsenelle 10 000€. Tämän lisäksi ei makseta kokouspalkkioita.

Muutettu yhtiökokouskutsu, joka on muilta osiltaan saman sisältöinen kuin 15.3.2016 julkaistu kutsu, on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Espoossa 15.3.2016

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen,
puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.Aspocomp Group Oyj Yhtiokokouskutsu sisaltaen Hartiavoiman muutetun
ehdotuksen.pdf