MUUTOKSET HALLITUKSEN EHDOTUKSIIN ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Julkaistu:
2017-03-21 10:30:00 CET
Aspocomp Group Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

MUUTOKSET HALLITUKSEN EHDOTUKSIIN ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Espoo, Suomi, 2017-03-21 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 21.3.2017 klo 11.30

Aspocomp Group Oyj on 13.3.2017 tiedottanut Hartiavoima Ky:n ja Kyösti Kakkosen 13.3.2017 tekemistä liputusilmoituksista osakkeenomistajien omistusmuutoksiin liittyen. Aspocomp Group Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön 13.3.2017 tiedottamien omistusmuutosten jälkeen tehtyjen selvitysten ja haastatteluiden perusteella muuttaa hallituksen kokoonpanoa koskevia ehdotuksiaan varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Juha Putkiranta ja Matti Lahdenperä, sekä uutena jäsenenä Julianna Borsos. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla https://www.aspocomp.com/fi/yhtiokokous2017.

Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat, paitsi Julianna Borsos ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.

Aspocomp Group Oyj:n 22.2.2017 julkistettu kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on luettavissa täältä: https://www.aspocomp.com/fi/yhtiokokous2017.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Mikko Montonen
toimitusjohtaja

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.