LISÄTIETOJA ASPOCOMP S.A.S:N 21 TYÖNTEKIJÄN KANTEESTA

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   28.10.2010 klo 16.40

LISÄTIETOJA ASPOCOMP S.A.S:N 21 TYÖNTEKIJÄN KANTEESTA

Aspocomp Group Oyj:n ranskalaisen tytäryhtiön Aspocomp S.A.S.:n entisistä
työntekijöistä 6 työntekijää ovat saattaneet uudelleen vireille kanteet Aspocomp
Group Oyj:tä vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Vaatimusten yhteismäärä on
noin 213 000 euroa. Kanteet tulevat käsittelyyn helmikuussa 2011.

Kanteet liittyvät 21 Aspocomp S.A.S.:n entisen työntekijän nostamiin kanteisiin
(Aspocompin pörssitiedote 18.2.2008). Näistä kahden kanssa on tehty erillinen
sopimus vuonna 2007 ja 13 osalta ranskalainen valitusoikeus on antanut päätöksen
(Aspocompin pörssitiedote 12.5.2010), jota ei ole vielä annettu virallisesti
tiedoksi yhtiölle. Ranskalainen tuomioistuin oli keskeyttänyt loput kuusi
kannetta työntekijöiden pyynnöstä.

Aspocomp on tehnyt vuoden 2007 tilinpäätöksessään kuluvarauksen, joka kattaa
kaikkien 21 kanteen vaatimukset.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 0400 487 180.

ASPOCOMP GROUP OYJ


Sami Holopainen
toimitusjohtaja


www.aspocomp.com