Liikevaihdon kasvu jatkui, liiketulos parani edelleen ja tilauskanta säilyi vahvana kolmannella neljänneksellä

Liikevaihdon kasvu jatkui, liiketulos parani edelleen ja tilauskanta säilyi vahvana kolmannella neljänneksellä

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 10.11.2022 klo 9.00

KOLMAS NELJÄNNES 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 10,4 (9,0) miljoonaa euroa, kasvua 16 %
 • Liiketulos 1,4 (1,0) miljoonaa euroa, 13,1 (11,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,20 (0,15) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 1,8 (-0,1) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 68,2 (63,2) %
 • Saadut tilaukset 9,5 (13,9) miljoonaa euroa, laskua 32 %

TAMMI-SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto 29,0 (22,4) miljoonaa euroa, kasvua 29 %
 • Liiketulos 3,8 (1,0) miljoonaa euroa, 13,0 (4,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos 0,54 (0,14) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 3,4 (0,4) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 68,2 (63,2) %
 • Saadut tilaukset 32,1 (33,8) miljoonaa euroa, laskua 5 %
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 19,6 (15,8) miljoonaa euroa, kasvua 24 %

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Kysynnän ennustetaan parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä. Globaali komponenttipula saattaa kuitenkin rajoittaa asiakkaiden kysynnän kasvua.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainassa ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoria vaikutuksia Aspocompin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai rahavirtaan.

Aspocomp toistaa 14.7.2022 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi jatkui vahvasti myös kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa, eli 29 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvun moottorina jatkoi edelleen puolijohdeteollisuus, kun mittavat investoinnit sirukapasiteettiin eri puolilla maailmaa vauhdittivat piirilevjen kysyntää. Tietoliikenne-segmentissä asiakkaiden tuotekehitystyön tavanomainen hiljeneminen lomakaudella alensi liikevaihtoa. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin liikevaihto kasvoi maltillisesti, mutta tarjouspyyntöjen ja tuote-evaluointien määrällä mitattuna segmentin vuosineljännes oli varsin aktiivinen.

Tilauskantamme kasvoi 19,6 miljoonaan euroon. Se ajoittuu nyt aavistuksen aiempaa lyhyemmälle ajanjaksolle, mikä johtuu tuotantotarvikkeiden saatavuuden yleisestä paranemisesta. Kun raaka-ainemarkkinat ovat nyt terveemmät ja toimitusajat normalisoituneet, asiakkaat voivat jättää tilauksensa lyhyemmällä aikavälillä.

Koronapandemia ja nykyinen geopoliittinen tilanne ovat kasvattaneet asiakkaidemme globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Asiakkaat kaikissa segmenteissämme etsivät teknologisesti vaativammille piirilevyilleen valmistajia yhä useammin muualta kuin Aasiasta. Strategiset investointimme Oulun tehtaamme teknologisten kyvykkyyksien ja valmistuskapasiteetin kasvattamiseksi tuottavatkin nyt tulosta. Korkean osaamisemme ja luotettavuutemme ansiosta Aspocompin asema muuttuvassa markkinatilanteessa on erinomainen.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 30 prosenttia ja oli 1,4 miljoonaa euroa, 13 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta paransi liikevaihdon hyvä kehitys ja strategiamme mukainen, teknologisesti vaativampien piirilevyjen osuuden kasvu tuotemiksissä. Tammi-syyskuun liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa eli 13 prosenttia liikevaihdosta.

Kohonnut inflaatio näkyy Aspocompin kustannuksissa, kuten raaka-ainehankinnoissa ja energiassa. Vaikka olemme aina suojanneet sähkön hintaa, on nykytilanne kustannusrakenteemme kannalta haastava. Pyrimme jatkossakin siirtämään liiketoimintaympäristön muutoksista johtuvan kustannusnousun tuotehintoihin.

Toistamme heinäkuussa päivitetyn ohjeistuksemme ja arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021.” 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu 2022
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 10,4 (9,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 16 % heinä-syyskuuhun 2021 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kaksinkertaistui kolmannen neljänneksen aikana 4,4 (2,1) miljoonaan euroon. Kasvun moottorina jatkoivat käynnissä olevat maailmanlaajuiset investoinnit sirukapasiteetin merkittävään nostoon.

Vuoden kolmannella neljänneksellä teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 24 % 1,7 (2,2) miljoonaan euroon. Hintojen nousupaineet ja komponenttien saatavuus ongelmat hidastivat teollisuusinvestointeja.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 3 % nousten 1,5 (1,4) miljoonaan euroon. Geopoliittisen ympäristön muuttuminen lisää valmistuksen kysyntää Aasian ulkopuolella.   

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 3 % nousten 2,2 (2,1) miljoonaan euroon. Autoteollisuuden liikevaihtoa rajoittivat yleinen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat.

Tietoliikenneasiakassegmentin kysyntä kääntyi 37 % laskuun liikevaihdon jäädessä 0,7 (1,2) miljoonaan euroon. Tietoliikenne-segmentissä liikevaihtoa alensi asiakkaiden tuotekehitystyön tavanomainen hiljeneminen lomakaudella.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 63 (51) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 85 (87) % kertyi Euroopasta ja 15 (13) % muilta mantereilta.

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 1,4 (1,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen paraneminen kolmannella neljänneksellä johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä teknologisesti vaativampien piirilevyjen osuuden kasvusta tuotemiksissä. Liiketulos oli 13,1 (11,5) % liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,20 (0,15) euroa.

Tammi-syyskuu 2022
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 29,0 (22,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia tammi-kesäkuuhun 2021 verrattuna.

Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi 11,4 (4,1) miljoonaan euroon. Maailmanlaajuiset merkittävät investoinnit sirukapasiteetin nostoon lisäävät segmentin kysyntää.

Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin liikevaihto laski 17 % 4,4 (5,4) miljoonaan euroon. Hintojen nousupaineet ja komponenttien saatavuus ongelmat heikensivät segmentin kysyntää kolmannen neljänneksen aikana.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 11 % nousten 4,5 (4,0) miljoonaan euroon. Geopoliittisen ympäristön muuttuminen lisää valmistuksen kysyntää Aasian ulkopuolella.   

Autoteollisuusasiakassegmentin kysyntä kääntyi 6 prosentin laskuun liikevaihdon jäädessä 5,1 (5,4) miljoonaan euroon. Autoteollisuuden liikevaihtoa rajoittivat yleinen komponenttipula ja pidentyneet toimitusajat.

Tietoliikenneasiakassegmentin liikevaihto oli 3,6 (3,5) miljoonaan euroa. Liikevaihto kasvoi 3 % vertailukaudesta. Kasvua tukivat asiakkaiden kasvaneet piirilevytarpeet tuotekehityksessä sekä uudet asiakkuudet.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 55 (46) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 89 (86) prosenttia kertyi Euroopasta ja 11 (14) prosenttia muilta mantereilta.

Tammi-syyskuun liiketulos oli 3,8 (1,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 13,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä teknologisesti vaativampien ja kannattavampien piirilevyjen osuuden kasvusta tuotemiksissä.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,14) euroa.

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 19,6 (15,8) miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua tuki erityisesti puolijohdeteollisuus asiakassegmentin kasvava kysyntä. Tilauskannasta 11,1 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 8,5 miljoonaa euroa ensi vuonna.

KONSERNIN AVAINLUVUT

  7-9/22 7-9/21 Muutos 1-9/22 1-9/21 Muutos
Liikevaihto, M€ 10,4 9,0 16 % 29,0 22,4 29 %
Käyttökate, M€ 1,9 1,5 23 % 5,2 2,4 117 %
Liiketulos, M€ 1,4 1,0 32 % 3,8 1,0 275 %
    % liikevaihdosta 13 % 12 % 2 %-yks. 13 % 4 % 8 %-yks.
Voitto/tappio ennen veroja, M€ 1,3 1,0 33 % 3,7 1,0 283 %
    % liikevaihdosta 13 % 11 % 2 %-yks. 13 % 4 % 8 %-yks.
Katsauskauden voitto/tappio, M€ 1,3 1,0 33 % 3,7 1,0 284 %
    % liikevaihdosta 13 % 11 % 2 %-yks. 13 % 4 % 8 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,20 0,15 33 % 0,54 0,14 286 %
Investoinnit, M€ 0,6 0,1 497 % 1,8 0,9 111 %
    % liikevaihdosta 6 % 1 % 5 %-yks. 6 % 4 % 2 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 2,4 1,5 91 % 2,6 1,5 117 %
Oma pääoma / osake, € 3,20 2,65 55 % 3,20 2,65 55 %
Omavaraisuusaste, % 68 % 63 % 5 %-yks. 68 % 63 % 5 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % 5 % 17 % -13 %-yks. 5 % 17 % -13 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 144 140 4 henk. 144 140 4 henk.
                 
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.      

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 1,8 (0,9) miljoonaa euroa. Yhtiö on jatkanut strategian mukaisia kapasiteetin kasvuinvestointejaan, mutta laitteiden asennukset ovat osittain hidastuneet COVID-19-pandemian aiheuttamien materiaali- ja komponenttitoimitusten viivästymisten takia. Investoinnit kohdistuivat Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon ja automaation parantamiseen sekä tuotannon tehostamiseen.

Aspocomp käynnisti vuonna 2017 yhteensä 10 miljoonan euron investointiohjelman vahvistaakseen edelleen asemaansa puolijohdeteollisuuden, auto-, puolustus- ja ilmailualan sekä tietoliikennealan (5G) johtavien yhtiöiden strategisena kumppanina. Investointiohjelman toinen vaihe käynnistettiin keväällä 2020 kun yhtiölle myönnettiin sen toteuttamiseen ELY-keskuksen kehittämisavustusta yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Käynnissä oleva toinen vaihe tähtää erityisesti Oulun tehtaan kapasiteetin nostoon, parantaa automaatiota ja tehostaa tuotantoa. Tässä vuoden 2022 loppuun kestävässä ohjelmassa tehdaspinta-alaa ei lisätä, vaan investoinnin kaikki laitteet asennetaan olemassa olevaan Oulun tehdasrakennukseen.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 (0,4) miljoonaa euroa. Rahavirta kasvoi liiketuloksen paranemisen ansiosta.

Kassavarat olivat kauden lopussa 2,6 (1,5) miljoonaa euroa. Osingonmaksu oli 1,0 (0,0) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 3,5 (4,6) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 5 (17) %. Korottomat velat olivat 6,7 (5,9) miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 68,2 (63,2) %.

Yhtiöllä on 2,0 (1,0) miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä raportointikauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 144 (137) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2022 oli 144 (140). Heistä työntekijöitä oli 90 (89) ja toimihenkilöitä 54 (51).

YHTIÖKOKOUS 2022, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET

Aspocomp Group Oyj:n 26.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 26.4.2022.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2022 oli 6 841 440 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 925 311 kappaletta 1.1.­30.9.2022 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 5 881 475 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 5,20 euroa, ylin 7,58 euroa ja keskikurssi 6,28 euroa. Päätöskurssi 30.9.2022 oli 5,90 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 40,4 miljoonaa euroa.

Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 3 942 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,1 %.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä.
Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocompin listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).

Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspocomp ilmoitti 5.9.2022, että sen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimitetty Aspocompin hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä; Kakkonen-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä; sekä Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen edustaen itseään.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

COVID-19-pandemian vaikutus elektroniikan toimitusketjuun
COVID-19-pandemia saattaa vaikuttaa elektroniikkakokoonpanijoiden tarvitsemien osien ja komponenttien saatavuuteen ennen kaikkea Kiinasta, mikä heikentäisi kysyntää.

Toimintaympäristöön vaikuttavat riskit
Geopoliittiset jännitteet jatkuivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Venäjän Ukrainaan kohdistamilla sotatoimilla ja sen seurauksena Venäjälle asetetuilla pakotteilla ei arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiöön. Aspocompilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa hankinta- ja logistiikkaketjuihimme. Geopoliittinen tilanne ja koronapandemia ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Kasvavat makrotaloudelliset huolenaiheet, heikkenevä talouskehitys ja kiihtyvä inflaatio aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn.

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, noin puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Kilpailu pikatoimitusten ja lyhyiden valmistussarjojen osalta kiihtyy piirilevyjen markkinasuhdanteiden heiketessä ja vaikuttaa edelleen negatiivisesti sekä kokonaiskysyntään että markkinahintoihin.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.


TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2023

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2023 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2022: torstaina 16.3.2023 noin klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: torstaina 20.4.2023 noin klo 8.00

Puolivuosikatsaus 2023: torstaina 20.7.2023 noin klo 9.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: torstaina 9.11.2023 noin klo 9.00

Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.

Espoossa, 10.11.2022

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.

TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2021, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2022 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia.

Tuotekehitys
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Heinä-syyskuu 2022    
1 000 € 7-9/2022 7-9/2021 Muutos
Liikevaihto 10 417 100 % 8 994 100 % 16 %
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 % 5 0 % -80 %
Aine- ja tarvikekulut -5 145 -49 % -4 543 -51 % 13 %
Henkilöstökulut -2 126 -20 % -1 959 -22 % 9 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 287 -12 % -991 -11 % 30 %
Poistot ja arvonalentumiset -494 -5 % -469 -5 % 5 %
Liiketulos 1 366 13 % 1 038 12 % 32 %
Rahoitustuotot ja -kulut -18 0 % -22 0 %  
Voitto/tappio ennen veroja 1 347 13 % 1 015 11 % 33 %
Tuloverot 0 0 % -1 0 %  
Katsauskauden voitto/tappio 1 347 13 % 1 014 11 % 33 %
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, joita ei siirretä          
tulosvaikutteisiksi:          
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus          
Eriin liittyvät tuloverot          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin          
siirtää tulosvaikutteisiksi:          
Muuntoerot 1 0 % 2 0 %  
Muut laajan tuloksen erät 1 0 % 2 0 %  
Katsauskauden laaja tulos 1 348 13 % 1 017 11 % 33 %
           
Osakekohtainen tulos          
Laimentamaton 0,20 euroa 0,15 euroa 33 %
Laimennettu 0,20 euroa 0,15 euroa 33 %

LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-syyskuu 2022        
1 000 € 1-9/2022 1-9/2021 Muutos 1-12/2021
Liikevaihto 29 001 100 % 22 397 100 % 29 % 33 154 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 3 0 % 31 0 % -89 % 51 0 %
Aine- ja tarvikekulut -13 293 -46 % -10 680 -48 % 24 % -16 055 -48 %
Henkilöstökulut -6 992 -24 % -6 297 -28 % 11 % -8 890 -27 %
Liiketoiminnan muut kulut -3 548 -12 % -3 072 -14 % 15 % -4 208 -13 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 412 -5 % -1 376 -6 % 3 % -1 809 -5 %
Liiketulos 3 759 13 % 1 002 4 % 275 % 2 243 7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -43 0 % -33 0 % 31 % -39 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 3 716 13 % 969 4 % 283 % 2 204 7 %
Tuloverot -6 0 % -4 0 %   -98 0 %
Tilikauden voitto/tappio 3 710 13 % 965 4 % 284 % 2 106 6 %
Muut laajan tuloksen erät              
Erät, joita ei siirretä              
tulosvaikutteisiksi:              
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-            
arvostus           -169 -1 %
Eriin liittyvät tuloverot           28 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin              
siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Muuntoerot 6 0 % 4 0 % 10 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 6 0 % 4 0 % -131 0 %
Tilikauden laaja tulos 3 716 13 % 969 4 % 284 % 1 976 6 %
               
Osakekohtainen tulos              
Laimentamaton 0,54 euroa 0,14 euroa 286 % 0,31 euroa
Laimennettu 0,54 euroa 0,14 euroa 286 % 0,31 euroa

TASE        
1 000 €  9/2022  9/2021 Muutos  12/2021
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 3 272 3 219 2 % 3 232
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 887 5 407 9 % 5 504
Käyttöoikeusomaisuuserät 673 778 -13 % 697
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat        
rahoitusvarat 95 95 0 % 95
Laskennalliset verosaamiset 4 972 5 043 -1 % 4 972
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 900 14 543 2 % 14 500
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 5 864 3 908 50 % 4 967
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 903 8 793 1 % 9 410
Rahavarat 2 366 1 459 62 % 2 631
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 133 14 160 21 % 17 008
Varat yhteensä 32 033 28 703 12 % 31 508
         
Oma pääoma ja velat        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 752 4 728 0 % 4 736
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen-        
arvostus -148 -7 2023 % -148
Kertyneet voittovarat 16 256 12 419 31 % 13 566
Oma pääoma yhteensä 21 860 18 140 21 % 19 155
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 2 112 3 286 -36 % 2 925
Muut pitkäaikaiset velat 467 340 37 % 467
Laskennalliset verovelat 38 19 103 % 38
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 314 1 343 -2 % 1 369
Osto- ja muut velat 6 242 5 575 12 % 7 554
Velat yhteensä 10 173 10 563 -4 % 12 353
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 033 28 703 12 % 31 508

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-syyskuu 2022            
1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 4 736 -148 12 13 554 19 155
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         3 710 3 710
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot         6   6
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 6 3 710 3 716
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot         -1 026 -1 026
Osakepalkitseminen   15       15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 15 0 0 -1 026 -1 011
Oma pääoma 30.9.2022 1 000 4 752 -148 18 16 238 21 860
             
Tammi-syyskuu 2021            
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 4 705 -7 2 11 448 17 148
Laaja tulos            
Katsauskauden tulos         965 965
Muut laajan tuloksen erät            
Muuntoerot           4   4
Laaja tulos yhteensä 0 0 0 4 965 969
Liiketoimet omistajien kanssa            
Maksetut osingot           0
Osakepalkitseminen   24       24
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 24 0 0 0 24
Oma pääoma 30.9.2021 1 000 4 728 -7 6 12 413 18 140

RAHAVIRTALASKELMA Tammi-syyskuu    
1 000 €  1-9/2022  1-9/2021  1-12/2021
Katsauskauden tulos 3 710 965 2 106
Oikaisut 1 305 1 395 1 850
Käyttöpääoman muutos -1 507 -1 838 -1 557
Saadut korot 5 1 1
Maksetut korot -85 -100 -130
Maksetut verot -19 -4 -12
Liiketoiminnan rahavirta 3 408 418 2 258
Investoinnit -1 830 -840 -1 300
Käyttöomaisuusmyynnit 0 21 39
Investointien rahavirta -1 830 -818 -1 260
Lainojen nostot 0 0 0
Lainojen takaisinmaksut -744 -744 -992
Vuokrasopimusvelkojen maksut -287 -286 -358
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 0
Maksetut osingot -1 026 0 0
Rahoituksen rahavirta -2 057 -1 030 -1 340
Rahavarojen muutos -479 -1 430 -342
Rahavarat tilikauden alussa 2 631 2 801 2 801
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 213 89 172
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 366 1 459 2 631

TUNNUSLUKUJA            
    Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021 2021
Liikevaihto, M€   10,4 9,6 9,0 10,8 33,2
Käyttökate, M€   1,9 2,1 1,3 1,7 4,1
Liiketulos, M€   1,4 1,6 0,8 1,2 2,2
   % liikevaihdosta   13 % 17 % 9 % 12 % 7 %
Tulos ennen veroja, M€   1,3 1,6 0,8 1,2 2,2
   % liikevaihdosta   13 % 17 % 9 % 11 % 7 %
Tilikauden tulos, M€   1,3 1,6 0,8 1,1 2,1
   % liikevaihdosta   13 % 17 % 8 % 11 % 6 %
Omavaraisuusaste, %   68 % 67 % 67 % 61 % 61 %
Gearing, %   5 % 11 % 9 % 9 % 9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€   0,6 0,3 0,9 0,4 1,3
   % liikevaihdosta   6 % 4 % 10 % 4 % 4 %
Henkilöstö kauden lopussa 144 148 140 145 145
Tulos/osake (EPS), €   0,20 0,23 0,11 0,17 0,31
Oma pääoma/osake, €   3,20 3,00 2,91 2,80 2,80


Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät
 
Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat:  
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella  
    Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.  
Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja.  
    Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä.  
Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja  
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma   x 100  
Taseen loppusumma – saadut ennakot  
Gearing, % = Korolliset nettorahoitusvelat x 100  
Oma pääoma    
    Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.  
Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä  
Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus  
Liiketoiminnan rahavirta = Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot – maksetut korot -maksetut verot  
 

VASTUUSITOUMUKSET      
1 000 €  9/2022  9/2021  12/2021
Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000
Erityispanttaussitoumus 1 200 1 200 1 200
Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35
Yhteensä 7 235 7 235 7 235
       

Lisätietoja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – heart of your technology

Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.

Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.
www.aspocomp.com

Liite