KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.11.2003 klo 8:30 1(2)

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.12.2003 klo 11.00
alkaen hotelli Kämpissä, osoite: Pohjoisesplanadi 29, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 10.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallituksen ehdotus ylimääräiseksi osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2002 maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,05 euroa osakkeelle.
Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
maanantaina 15.12.2003 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ylimääräinen osinko ehdotetaan
maksettavaksi maanantaina 22.12.2003.

Informaatio

Hallituksen ehdotus ylimääräiseksi osingonjaoksi on nähtävänä
3.12.2003 alkaen osoitteessa Äyritie 12 a, 01510 Vantaa sekä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Jäljennös hallituksen
ehdotuksesta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään perjantaina 28.11.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon
tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 8.12.2003 klo
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj,
PL 230, 01511 Vantaa, tai puhelimitse numeroon (09) 7597
0724/Marian Ärväs, tai telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset
valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai
erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Vantaa 20.11.2003

Hallitus

Lisätietoja antaa vt. toimitusjohtaja Pertti Vuorinen,
(09) 7597 0714

2(2)
ASPOCOMP GROUP Oyj

Pertti Vuorinen
vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com