KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

08.11.2007

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen  8.11.2007 klo 18.10
 
Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26.11.2007 klo 10.00 alkaen Palace Gourmetin Konferenssisalissa, osoite: Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.30.
 
Kokouksessa käsitellään seuraava asia:
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi seuraavaa yritysjärjestelyä koskevan sopimuksen.
 
Aspocomp Group Oyj ja Hong Kongin pörssissä listattu Meadville Holdings Limited ovat 8.11.2007 allekirjoittaneet sopimuksen (”Sale and Purchase Agreement”). Sen mukaan yhtiöt toteuttavat järjestelyn, jonka ensimmäisessä vaiheessa Aspocomp Group Oyj perustaa uuden holding-yhtiön ja luovuttaa sille tytäryhtiönsä Kiinassa (ACP Electronics Ltd.) ja Intiassa (Aspocomp Electronics India Private Limited) sekä eräitä omaisuuseriä Salon tehtaalta. Siirrettävän omaisuuden arvoksi on sovittu noin 77 miljoonaa euroa. Toisessa vaiheessa Meadville Holdings Limited ostaa Aspocompilta 80 %:n omistusosuuden perustetusta holding-yhtiöstä ja maksaa siitä 61 miljoonaa euroa. Aspocomp jää yhtiön vähemmistöomistajaksi 20 %:n omistusosuudella. Saamansa korvauksen Aspocomp käyttää korollisten lainojensa osittaiseen takaisinmaksuun Suomessa sekä maksuvalmiutensa vahvistamiseen.
 
Sopimuksen mukaan Meadville Holdings Limitedillä on oikeus ostaa Aspocompilta ja Aspocompilla oikeus myydä Meadville Holdings Limitedille sen 20 %:n osakeomistus yhtiöstä aikaisintaan vuonna 2013.
 
 
Nähtävilläpito
 
Hallituksen ehdotus on nähtävänä 19.11.2007 alkaen Aspocompin pääkonttorissa osoitteessa Unioninkatu 18, 00130 Helsinki. Hallituksen ehdotus on myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Jäljennökset ehdotuksesta lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.
 
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 16.11.2007 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä mainitulla tavalla.
 
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan yhtiökokoukseen osallistumista varten merkitä 16.11.2007 tilapäisesti osakasluetteloon.
 
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkona 21.11.2007 klo 16.00 mennessä joko
 
– kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, PL 331, 00131 Helsinki tai
– puhelimitse numeroon (09) 7597 0735/Taina Roivainen, tai
– telefaxilla numeroon (09) 7597 0720 tai
– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com.
 
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
 
 
Helsinki, 8.11.2007
 
 
ASPOCOMP GROUP OYJ
 
 
 
ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUS
 
 
Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com