KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.6.2005 klo 12.30 1(2)

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 26.7.2005 klo 14.00 alkaen ravintola Bankissa, osoite:
Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo
13.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus varojen siirtämisestä
ylikurssirahastosta vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus varojen siirtämisestä ylikurssirahastosta vapaaseen omaan
pääomaan

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää siirtää 45.989.038,00 euroa
ylikurssirahastosta rahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous (käyttörahasto).
Varat, jotka siirretään käyttörahastoon olisivat vapaata omaa pääomaa.
Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun
oman pääoman suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää
rekisteriviranomaisen lupaa.

Informaatio

Hallituksen ehdotus varojen siirtämisestä ylikurssirahastosta vapaaseen omaan
pääomaan sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Äyritie 12 a, 01510 Vantaa 19.7.2005 alkaen.
Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
15.7.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2
momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 21.7.2005 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella
Aspocomp Group Oyj, PL 230, 01511 Vantaa, tai puhelimitse numeroon (09) 7597
0736 / Hanna Hirvonen, tai telefaksilla numeroon (09) 7597 0720 tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com. Mahdolliset valtakirjat
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Vantaa, 29. päivänä kesäkuuta 2005

ASPOCOMP GROUP OYJ

Hallitus

2(2)
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Aspocomp: Innovatiivisia liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle

Aspocomp-konserni tarjoaa ja kehittää innovatiivisia liitäntäratkaisuja
elektroniikkateollisuudelle läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiöllä
on vahva ja tunnustettu asema komponenttitoimittajana mobiileihin
päätelaitteisiin, minkä lisäksi yhtiö pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa
toimittajana autoteollisuudelle ja tietoliikenneverkkoihin. Tarjoamme
globaaleille asiakkaillemme nopean tien massatuotantoon uusien teknologioiden
soveltamisessa joustavasti ja kustannustehokkaasti, mihin tasapainoinen
tuotantorakenteemme Euroopassa ja Aasiassa soveltuu hyvin.

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä suuremman
joustavuuden heidän omassa tuotesuunnittelussaan. Lopputuotteiden elinkaarien
lyhentyessä tällä hyödyllä on käsityksemme mukaan yhä suurempi merkitys
asiakkaillemme.

Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä asiakkaita Suomessa,
Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2004 noin 200 miljoonaa
euroa ja henkilöstömäärä noin 3.500.

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com