Kutsu Aspocomp Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

08.10.1999

Kutsu Aspocomp Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen


Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina lokakuun 22. päivänä 1999 kello 15.00 alkaen osoitteessa Suolakivenkatu 10, Herttoniemi, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia:

Hallitus esittää päätettäväksi optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp Group -konsernin erikseen nimettäville avainhenkilöille sekä Aspocomp Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 750.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 375.000 merkitään kirjaimella A ja 375.000 kirjaimella B. Optio-oikeuksilla voi merkitä Aspocomp Group Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 750.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 25 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan 22.10.1999 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika alkaa porrastettuna A optio-oikeuksien osalta 1.11.2001 ja B optio-oikeuksien osalta 1.11.2003. Osakemerkinnän aika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.11.2005.

Informaatio

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä 15.10.1999 alkaen osoitteessa Suolakivenkatu 10, Herttoniemi, Helsinki. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15.10.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 pykälän 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 18.10.1999 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Aspocomp Group Oyj, Pl 381, 00811 Helsinki, tai puhelimitse numeroon 09-7595 276 / Minna Pitkänen tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin sekä valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-7595 312.

Aspocomp Group Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet