KORJAUS ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN 1.1.–30.6.2013

Julkaistu:
2013-08-09 09:55:00 CEST
Aspocomp Group Oyj
Osavuosikatsaus

KORJAUS ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUKSEEN 1.1.–30.6.2013

Espoo, Suomi, 2013-08-09 09:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 9.8.2013 klo 10.55

Osavuosikatsauksen tiivistelmän alussa kohdassa ”Tunnusluvut 1-6/2013 lyhyesti” oli kirjoitusvirhe tunnusluvuissa Liiketulos ennen poistoja ja Liiketulos. Oikeat tunnusluvut ovat: Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,3 M€ (1,9) ja Liiketulos: -0,4 M€ (1,2).

Korjattu tiivistelmä osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2013 kokonaisuudessaan:

ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2013

Tunnusluvut 1–6/2013 lyhyesti

– Liikevaihto: 9,8 miljoonaa euroa (13,1 M€ 1-6/2012)
– Liiketulos ennen poistoja (EBITDA): 0,3 M€ (1,9)
– Liiketulos: -0,4 M€ (1,2)
– Osakekohtainen tulos: -0,07 euroa (0,19)
– Liiketoiminnan rahavirta: -0,0 M€ (1,2 M€)

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 20–23 ja liiketuloksen -1,0-0,0 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Vuosi 2013 jatkui vaikeassa kysyntätilanteessa. Ajoittaisia elpymisiä seurasi huonompia jaksoja ja markkinatilanne heikentyi uudelleen kesää lähestyttäessä. Tietoliikenneala oli edelleen alamaissa. Liikevaihtomme oli toisella neljänneksellä ensimmäisen tasolla ja näin ollen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi 9,8 miljoonaan euroon. Liiketappioksi muodostui 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisen erän parantaessa tulossa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa. Aspocompin nettovelkaantumisaste on negatiivinen ja rahoitusasema edelleen hyvä, mikä on mahdollistanut – ja mahdollistaa jatkossakin – tehostetut ponnistelut uusien asiakkaiden sekä asiakastoimialojen parissa. Myyntiponnisteluiden ohessa olemme keskittyneet tiukkaan kulukuriin ja tehneet järjestelyjä kapasiteetin käyttöasteen optimoimiseksi.

Odotamme edelleen kysynnän parantuvan vuoden 2013 toisella puoliskolla. Hitaasta elpymisestä johtuen olemme kuitenkin toistamiseen tarkentaneet koko vuoden liikevaihto- ja liiketulosennusteita hieman alaspäin.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS 1-6/2013

Katsauskauden liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa, 25 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2012. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 64 prosenttia (70 % 1-6/2012). Maantieteellisesti liikevaihdosta 87 prosenttia kertyi Euroopasta (95 %) ja 13 prosenttia Aasiasta (5 %).

Kysyntätilanne oli haasteellinen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla erityisesti tietoliikennesegmentin osalta, missä liikevaihto jäi selvästi alle budjetoidun. Myös muiden asiakassegmenttien kohdalla toteutunut myynti oli budjetoitua heikompi.

Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (1,2 M€ 1-6/2012) eli liiketappio oli neljä prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta parantaa noin 0,9 miljoonan kertaluontoinen erä, joka liittyy sulkemiskuluvarauksen purkamiseen (kts. yhtiön pörssitiedote 5.7.2013). Molemmat tehtaat toimivat alhaisella kapasiteetin käyttöasteella, mikä aiheutti kannattavuuden laskun suhteessa vertailukauteen. Yhtiön Teuvan tehtaalla aloitettiin kesäkuun lopulla osittainen kesäseisokki, joka on suunniteltu päättyväksi syyskuun alussa. Pääosa tehtaan tuotannosta on siirretty seisokin ajaksi valmistettavaksi yhtiön Oulun tehtaalle.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€ 1-6/2012). Tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (1,2 M€) ja osakekohtainen tulos -0,07 euroa (0,19 €).

KONSERNIN AVAINLUVUT

  4-6/13 4-6/12 Muutos 1-6/13 1-6/12 Muutos
Liikevaihto, M€ 4,8 6,7 -28 % 9,8 13,1 0 %
Käyttökate, M€ 0,7 1,1 -0,4 M€ 0,3 1,9 -1,6 M€
Liikevoitto, M€ 0,3 0,8 -0,5 M€ -0,4 1,2 -1,6 M€
    % liikevaihdosta 7 % 12 % -14 %-yks. -4 % 9 % 0 %-yks.
Voitto ennen veroja, M€ 0,3 0,8 -0,5 M€ -0,4 1,2 -1,7 M€
    % liikevaihdosta 6 % 12 % -5 %-yks. -4 % 9 % -14 %-yks.
Katsauskauden voitto, M€ 0,3 0,8 -0,5 M€ -0,4 1,2 -1,7 M€
    % liikevaihdosta 6 % 12 % -5 %-yks. -5 % 9 % -14 %-yks.
Tulos / osake (EPS), € 0,05 0,12 -0,07 -0,07 0,19 -0,26
Investoinnit, M€ 0,6 0,6 0,0 M€ 1,0 0,8 0,2 M€
    % liikevaihdosta 12,6 % 8,7 % 3,9 %-yks. 10,6 % 6,1 % 4,5 %-yks.
Rahavarat kauden lopussa 1,1 2,8 -1,7 M€ 1,1 2,8 -1,7 M€
Oma pääoma / osake, € 2,17 1,72 0,45 2,17 1,84 0,33
Omavaraisuusaste, % 74 % 66 % 8 %-yks. 74 % 66 % 8 %-yks.
Nettovelkaantumisaste, % -3 % -18 % 15 %-yks. -3 % -18 % 15 %-yks.
Henkilöstö kauden lopussa 153 151 2 henk. 153 151 2 henk.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liiketoiminnan painopisteen ollessa prototyypeissä ja pikatoimituksissa liikevaihdon ennakoiminen on vaikeaa. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan 20–23 ja liiketuloksen -1,0–0,0 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2.b mukaista uutta julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Aspocomp-konsernin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2013 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet -sivuilla www.aspocomp.com.

LISÄTIETOJA

Sami Holopainen, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.

ASPOCOMP GROUP OYJ
Hallitus

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.
 


Aspocompin osavuosikatsaus 1.1-30.6.2013.pdf