KERTALUONTOISET KULUKIRJAUKSET VAIKUTTAVAT ASPOCOMP-KONSERNIN VUODEN 2001 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.2.2002 klo 15:00

KERTALUONTOISET KULUKIRJAUKSET VAIKUTTAVAT ASPOCOMP-KONSERNIN
VUODEN 2001 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Aspocomp-konsernin liikevaihto ja operatiivinen tulos kehittyivät
vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä kuten 29.10.2001
julkaistussa osavuosikatsauksessa ennakoitiin. Vuoden 2001
viimeisen neljänneksen tulokseen ennen rahoituseriä vaikuttavat
poikkeukselliset, kertaluontoiset kulukirjaukset, joiden
arvioidaan olevan noin 12 miljoonaa euroa. Näihin kulukirjauksiin
sisältyvät Ranskan toimintojen sopeuttamiskustannukset sekä Aasian
tehtaiden tuotannon aloittamiskustannukset.

Aspocomp Group Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 14.2.2002.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, (09) 759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com