IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA LIPUTUSILMOITUS


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.5.2002 klo 15:45

IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA
LIPUTUSILMOITUS

Aspocomp Group Oyj on tanaan saanut If Skadeförsäkring Holding Ab:n
15.5.2002 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla If Skadeförsäkring
Holding Ab (publ.) ilmoittaa sopineensa sopimuksen, jonka johdosta
konsernin omistusosuus Aspocomp Group Oyj:stä nousee yli 5 %:n.
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla ilmoitetaan
Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj
Y-tunnus: 1547801-5

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 2.1.2002

3. Osakekohtaisesti tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta

yhtiö kpl-määrä osuus osuus
osakepääomasta äänimäärästä
If Teollisuusvakuutus Oy 277 614 2,76 % 2,76 %
If Vahinkovakuutus Oy 536 386 5,34 % 5,34 %
Yhteensä 814 000 8,10 % 8,10 %

Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 10.041.026
osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhteensä 10.041.026 kpl:tta.
Osuuksien laskennassa on otettu huomioon Aspocomp Group Oyj:n
osakkeiden mitätöinti 9.4.2002. Tiedot perustuvat 14.5.2002
kaupparekisteritietoihin.

3. Osakkeenomistajien nimet:

If Teollisuusvakuutus Oy, y-tunnus: 1614117-4
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, y-tunnus: 1614120-3

Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2002

IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL.)
Sirpa Mannila
valtakirjalla

Aspocomp Group Oyj

Pertti Vuorinen
talousjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com