IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA LIPUTUSILMOITUS


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2003 klo 13:00

IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB:N ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA
LIPUTUSILMOITUS

Aspocomp Group Oyj on tänään saanut If Skadeförsäkring Holding Ab:n
18.9.2003 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n osuus Aspocomp Group Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on 17.9.2003 tehdyn osakekaupan
johdosta alittanut 5 %.
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla ilmoitetaan
Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle seuraavat tiedot:

1.Kohdeyhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj, y-tunnus: 1547801-5

2.Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 17.9.2003

3.Osakekohtaisesti tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta

yhtiö kpl-määrä osuus osuus
osakepääomasta äänimäärästä
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 0 0 % 0 %
Yhteensä 0 0 % 0 %

Aspocomp Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 10.041.026
osakkeesta. Ääniä osakkeilla on yhteensä 10.041.026 kappaletta.
Tiedot perustuvat 17.9.2003 kaupparekisteritietoihin.

4.Osakkeenomistajan nimi:

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, y-tunnus: 1614120-3

Helsingissä 18. päivänä syyskuuta 2003

IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL.)
Sirpa Mannila
valtakirjalla

Aspocomp Group Oyj

Pertti Vuorinen
Vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com