HEINÄ-SYYSKUUN TULOS HIEMAN HUHTI-KESÄKUUTA PAREMPI, LIIKEVAIHTO HIEMAN ALEMPI


ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.9.2004 klo 8.00 1(3)

HEINÄ-SYYSKUUN TULOS HIEMAN HUHTI-KESÄKUUTA PAREMPI, LIIKEVAIHTO HIEMAN
ALEMPI

Aspocomp Group Oyj arvioi heinä-elokuun kehitykseen perustuen, että
Aspocomp-konsernin liiketulos heinä-syyskuussa 2004 muodostuu yhtiön
edellisessä osavuosikatsauksessaan antaman ennusteen mukaiseksi ja
selvästi paremmaksi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7-9/2003
liikevaihto oli 48,6 MEUR ja liiketulos 0,7 MEUR). Tuloksen arvioidaan
olevan myös hieman parempi kuin tämän vuoden huhti-kesäkuussa. Huhti-
kesäkuun liiketulos oli 3,8 miljoonaa euroa ja tulos osaketta kohden
0,26 euroa.

Aspocompin liikevaihdon arvioidaan heinä-syyskuussa olevan
todennäköisesti hieman alle huhti-kesäkuun liikevaihdon, joka oli 52,9
miljoonaa euroa. Edellisessä osavuosikatsauksessaan Aspocomp ennusti
kuluvan vuosineljänneksen liikevaihdon olevan hieman huhti-kesäkuun
liikevaihtoa korkeampi.

Aspocomp-konsernin kuluvan vuoden toisen vuosipuoliskon liikevaihdon
arvioidaan ylittävän tammi-kesäkuun liikevaihdon, joka oli 100,5
miljoonaa euroa. Toisen vuosipuoliskon tuloksen arvioidaan olevan hieman
parempi kuin tammi-kesäkuussa, jolloin yhtiön liiketulos oli 6,5
miljoonaa euroa ja tulos osaketta kohden 0,43 euroa.

ASPOCOMP TÄHTÄÄ KASVUUN

Aspocomp käsittelee tänään pidettävässä pääomamarkkinapäivässään yhtiön
pitkän aikavälin strategisia tavoitteita.

”Yhtiön hallituksen asettamat minimitavoitteet taserakenteelle ovat
vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste sekä enintään 100 prosentin
velkaantumisaste. Näissä raameissa yhtiön nykyinen vahva tase sekä
liiketoimintojen kassavirta mahdollistavat panostukset pitkän aikavälin
merkittävään kasvuun,” sanoo toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman.

Piirilevy- ja moduliliiketoiminnat muodostavat jatkossa Aspocompin
liiketoiminnan ytimen.

Matkapuhelin-, tietoliikenne- ja autoteollisuuteen toimitettavien
piirilevyjen kysynnän kasvun arvioidaan olevan huomattavasti alan
yleistä kasvua nopeampaa, ja Aspocomp pyrkii edelleen vahvistamaan ja
tasapainottamaan hyvää asemaansa piirilevyjen toimittajana näille
teollisuudenaloille. Keskitymme näihin nopeasti kasvaviin segmentteihin
sekä pyrimme edelleen lisäämään markkinaosuuttamme niissä.

2(3)
Aspocompin toinen ydinliiketoiminta-alue on modulit, joiden hyvät
kasvuodotukset perustuvat nykyisten sovellusten kasvun ohella siihen,
että yhtiön uudet kehitteillä olevat moduliteknologiat tarjoavat
mahdollisuuden vastata aiempaa suurempaan osaan elektroniikan
valmistuksen arvoketjun tarpeista. Uudentyyppinen moduliliiketoiminta on
vielä kehitysvaiheessa. Tuotannollisista investoinneista Aspocomp päättää
teknologian kypsyttyä valmiiksi massavalmistusprosesseihin.

”Matkapuhelin-, tietoliikenne- ja autoteollisuuteen toimitettavien
piirilevyjen kysynnän arvioidaan kasvavan seuraavan viiden vuoden aikana
vajaat 10 prosenttia vuodessa. Vahva taseemme ja kassavirtamme
mahdollistavat merkittävät ydinliiketoimintoihin kohdennetut kasvu- ja
kehityshankkeet, joilla pyrimme markkinoita selkeästi korkeampaan
kannattavaan kasvuun tinkimättä tasetavoitteistamme ja säilyttäen
riittävän vahvan taloudellisen aseman. Ensi vuonna kasvu on kuitenkin
huomattavasti hitaampaa, koska nykyisen tuotantokapasiteettimme
käyttöaste on korkea. Erityisesti Mekaniikka ja modulit –
liiketoiminnassa käyttöasteemme kuluvana vuonna on ollut
poikkeuksellisen korkea ja tullee ensi vuonna olemaan tämänvuotista
alhaisempi”, sanoo toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman,
puh. (09) 7597 0711.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

ASPOCOMP LYHYESTI

Aspocomp-konserni tarjoaa elektroniikkateollisuudelle korkean teknologian
elektroniikkakomponentteja ja palveluita, kuten piirilevyjen valmistusta
ja suunnittelua sekä mekaniikan ja modulien valmistusta. Aspocompin
valmistamia tuotteita käytetään elektroniikkateollisuudessa mm.
langattomissa päätelaitteissa, tietoliikenneverkoissa, autoissa ja
erilaisissa teollisuussovelluksissa. Aspocomp-konsernin tuotantolaitokset
sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Konsernin liikevaihto oli
vuonna 2003 noin 180 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 3300.
Konsernin emoyhtiön Aspocomp Group Oyj:n osake on noteerattu Helsingin
Pörssissä vuodesta 1999.

3(3)
Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com