European Strategic Investors Holdings NV:n Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus

02.06.2000

European Strategic Investors Holdings NV:n Aspocomp Group Oyj:tä koskeva liputusilmoitus


Aspocomp Group Oyj on tänään saanut European Strategic Investors Holdings NV:ltä 31.5.2000 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

European Strategic Investors Holdings NV:n osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20) osakekaupoilla, jotka tehtiin 29.5.2000. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme täten Rahoitustarkastukselle ja Aspocomp Group Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 29. toukokuuta 2000

3. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja rekisterinumero:
European Strategic Investors Holdings NV, 61821 Curacao

Lontoossa 31. päivänä toukokuuta 2000

European Strategic Investors Holdings
Frank Birch

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet