EUROPEAN RENAISSANCE FUNDIN ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA OMISTUKSEN MUUTOSILMOITUS


ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 10.04.2001 klo 15.45

EUROPEAN RENAISSANCE FUNDIN ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA OMISTUKSEN
MUUTOSILMOITUS

Aspocomp Group Oyj on tänään saanut Arlington Capital Investors
Limited:ltä 4.4.2001 päivätyn kirjeen koskien European Renaissance
Fundin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaista
omistusosuuden muuttumista.

European Strategic Investors Holdings NV:n toiminnan loputtua sen
omistuksessa olleet Aspocomp Group Oyj:n osakkeet, 256.000
kappaletta, siirtyvät European Renaissance Fundin omistukseen. Näin
ollen European Renaissance Fundin osuus Aspocomp Group Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää yhden kahdeskymmenesosan
(1/20). Aspocomp Group Oyj ilmoittaa täten seuraavat tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj

2. Ajankohta, jolloin omistusosuuden muutoksesta on saatu tieto:
10.4.2001

3. Osakkeenomistajan täydellinen nimi:
European Renaissance Fund

ASPOCOMP GROUP Oyj

Pertti Vuorinen
Talousjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi