ETRA INVEST OY:N JA ERKKI ETOLAN ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA LIPUTUSILMOITUS

ASPOCOMP GROUP Oyj	PÖRSSITIEDOTE 22.2.2005 klo 15:45

ETRA INVEST OY:N JA ERKKI ETOLAN ASPOCOMP GROUP OYJ:TÄ KOSKEVA LIPUTUSILMOITUS

Aspocomp Group Oyj on tänään saanut Erkki Etolan hallinnoiman yhtiön, Etra Invest
Oy:n sekä Erkki Etolan 22.2.2005 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla Etra Invest Oy sekä Erkki Etola
ilmoittavat että heidän yhteinen omistusosuutensa Aspocomp Group Oyj:stä nousee yli
5 %:n.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän nojalla ilmoitetaan Rahoitustarkastukselle
ja Aspocomp Group Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi: Aspocomp Group Oyj
Y-tunnus: 1547801-5

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 22.2.2005

3. Tarkka osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

yhtiö kpl-määrä osuus osuus
osakepääomasta äänimäärästä
Etra Invest Oy 242 700 1,21 % 1,21 %
Erkki Etola 965 972 4,81 % 4,81 %
Yhteensä 1 208 672 6,02 % 6,02 %

3. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:

Etra Invest Oy, kaupparekisteritunnus: 391.308, y-tunnus: 0672234-6

Helsingissä 22. helmikuuta 2005

Etra Invest Oy
Juha Lindström

Aspocomp Group Oyj

Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com